ביה"ס ירוק

תחרות צילום וכנס שיטים בערבה

תלמידים יקרים,
אתם מוזמנים להשתתף בתחרות צילום של עצי שיטים. 
התחרות פתוחה לכלל הקהילה בערבה לילדים ומבוגרים כאחד.
התמונות ייבחנו על ידי הצלמים אלכס ליבק ודני הדס וכמובן שיכריזו על זוכים. בית הספר יקבל מספר תמונות מודפסות לתלות ברחבי המסדרונות.

התחרות היא חלק מכנס שיטים שיתקיים פה בערבה והתמונות יוצגו בכנס. 
בכנס יתקיימו הרצאות באנגלית על הנושאים הבאים: חישה מרחוק ומקרוב של שיטים (רחפנים, לוויינים), על בעלי חיים שאוכלים שיטים (חרדוני צב וחרקים), פיזיולוגיה של שיטים ועוד.

 

תחרות צילום

תלמידים יקרים שלום,

מוזמנים להשתתף בתחרות צילום של עצי שיטים. 

התחרות פתוחה לכלל הקהילה בערבה לילדים ומבוגרים כאחד.

התמונות ייבחנו על ידי הצלמים אלכס ליבק  ודני הדס וכמובן שיכריזו על זוכים. בית הספר יקבל מספר תמונות מודפסות לתלות ברחבי המסדרונות.

 

התחרות היא חלק מכנס שיטים שיתקיים פה בערבה והתמונות יוצגו בכנס. 

שח"ק ירוק

ב"עולם בר-קיימא", מבוססים היחסים על שימוש אחראי במשאבי הטבע, תוך התחשבות ביכולת התחדשות שלהם, ברוח עקרונות הצדק החברתי והתחשבות בדורות הבאים.

המחקרים מראים שהאדם המתחיל את חייו כיום, עלול לחיות  בעולם מורכב ובעייתי, עולם חסר משאבים, חם ויבש, אלא אם תינקטנה פעולות לשינוי המגמה

תיכון שיטים דרכא מן המינהל לחינוך התיישבותי, נטוע בסביבה כפרית במרחבי הנוף הפתוח של המדבר, ומהווה מעיין מרכזי של חינוך ופעילות לקהילה כולה.