ביה"ס ירוק

שח"ק ירוק

ב"עולם בר-קיימא", מבוססים היחסים על שימוש אחראי במשאבי הטבע, תוך התחשבות ביכולת התחדשות שלהם, ברוח עקרונות הצדק החברתי והתחשבות בדורות הבאים.

המחקרים מראים שהאדם המתחיל את חייו כיום, עלול לחיות  בעולם מורכב ובעייתי, עולם חסר משאבים, חם ויבש, אלא אם תינקטנה פעולות לשינוי המגמה

תיכון שיטים דרכא מן המינהל לחינוך התיישבותי, נטוע בסביבה כפרית במרחבי הנוף הפתוח של המדבר, ומהווה מעיין מרכזי של חינוך ופעילות לקהילה כולה.