יועצת ביה"ס

 • היועצות חברות בהנהלת ביה"ס  ושותפות לקביעת מדיניות ביה"ס.
 • היועצות אחראיות למיפוי המצב הכלכלי, רגשי, לימודי וחברתי של כל תלמידי ביה"ס. הן אחראיות לזיהוי, טיפול ומעקב אחר אוכלוסיות יעד: לקויות למידה, תלמידים בסיכון, לקוי ראיה, ליקוי שמיעה, עולים חדשים, מחוננים וכדומה.
 • היועצות מייעצות למערכת ביה"ס ומסייעות למורים ולבעלי תפקידים בנושאים של רווחת הפרט ובמיוחד במצבי חירום, מצוקה ומשבר. הן נותנות ייעוץ מקצועי למנהל ביה"ס, לסגניות המנהל, למחנכים ולכל צוות המורים בנושאי טיפול בפרט ובמתן כלים לדיאלוג משמעותי עם תלמידים.
 • היועצות אחראיות להדרכה ותמיכה במורים בהתמודדות עם ניהול כיתה, התמודדות עם תלמידים ובעניינים אישיים. במקביל היועצות אחראיות לתמיכה והכשרת מורים בשלבים ההתפתחותיים של תלמידיהם והדגשת היבטים רגשיים של תהליכי למידה. כמו כן, היועצות מסייעות למחנכים באיתור ובטיפול בתלמידים הנמצאים במצוקה, תוך יידוע מנהל ביה"ס וסגניות המנהל.
 • היועצות מייעצות לתלמידים ולהורים בנושאי רווחת הפרט, לימודים, היבטיים רגשיים וכן הלאה.
 • היועצות מפנות תלמידים לטיפול מתאים במקרים מיוחדים בתיאום עם פסיכולוגית ביה"ס, אחראית טיפול בפרט ועם מנהל ביה"ס וסגניות המנהל. הן ישמרו על קשר עם גורמים טיפוליים שאליהם הופנו התלמידים.
 • היועצות אחראיות להפעלת תכניות התפתחותיות ומניעתיות על פני הרצף החינוכי- תמיכה והכשרת המחנכים להפעלת תכניות אלה  (עפ"י תכנית קבועה מראש ועפ"י צרכים מתעוררים).
 • היועצות אחראיות להובלת תהליכים לבניית אקלים בטוח תוך קידום התערבויות מבוססות נתונים.
 • היועצות אחראיות למעקב אחר הישגים לימודיים והשתלבות חברתית של תלמידים מיוחדים הנמצאים בקשר טיפולי עם היועצות ו/או גורמי חוץ.
 • היועצות נוכחות במבחני מתכונת ובבחינות הבגרות של תלמידי השכבות הרלוונטיות.
 • היועצות מדווחות לגורמים פדגוגיים על בעיות מיוחדות של תלמידים בהתאם לשיקולים אתיים ובהתאם לנוהלי ביה"ס.
 • היועצות אחראיות לטיפול בקליטת תלמידים חדשים.
 • היועצות מעורבות בתכנון ובבניית התכניות הייעוציות של השכבות בתיאום עם הרכזת החברתית.
 • היועצות שותפות ומעורבת בתכנון ובהכנת ישיבת המחנכים בתיאום עם מנהל ביה"ס וסגניות המנהל.
 • היועצות אחראיות לבניית נהלים לפעילויות הפגתיות וטיפוליות במצבי חירום/ אסון, הדרכה לבעלי תפקידים לגבי דרך ביצוע הנהלים, שמירה על ביצועם וסיוע במקרי חירום ואסון.
 •  היועצות משתתפות בוועדות שילוב והשמה וממשיכות את הטיפול והיידוע בתיאום עם מנהל ביה"ס וסגניות המנהל.