מנהלן

 • מנהלן כפוף למנהל ביה"ס.
 • מנהלן אחראי למחלקת רכש והזמנות, מנהלה ולוגיסטיקה בביה"ס.
 • מנהלן נותן מענה לעובדי ביה"ס בכל הקשור במשכורתיהם.
 • מנהלן אחראי על הצטיידות ביה"ס בהתאם לתקציב ומו"מ מול ספקים.
 • מנהלן אחראי על העברת דוחות חודשיים של עובדי הבעלות.
 • מנהלן אחראי למעקב אחר נזקי ציוד במהלך שנה"ל ובסיומה ובהיערכות לשנה"ל הבאה.
 • מנהלן אחראי לעדכון המלאי באופן שוטף ובזמנים מוגדרים לפי נוהלי ביה"ס.
 • מנהלן אחראי לביצוע תחזוקה מונעת של ביה"ס ע"י בדיקות תקופתיות של המבנה והציוד באתרים שונים של ביה"ס.
 • מנהלן אחראי לטיפוח החזות החיצונית של ביה"ס- גינון, אחזקת החצר וטיפוחה, ניקיון וכו'.
 • מנהלן אחראי לניהול השוטף היומיומי של ביטחון בביה"ס- נעילה, אזעקה של ביה"ס, מפגעים בטיחותיים בשיתוף רכז הביטחון ואב הבית.
 • מנהלן אחראי בכל נושאי הכספים: חשבונות הבנק, מעקב שוטף הוצאת שיקים, מאזנים וכדומה.