סגנית המנהל ורכזת פדגוגית

 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית חברה בהנהלת בית הספר ושותפה לקביעת מדיניות ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית פועלת בכפיפות למנהל, ותחום פעולתה הוא ניהול המדיניות הפדגוגית של ביה"ס ולביצועה, לקידום ההוראה ואיכותה, בשיתוף רכזי המקצועות, סגנית המנהל ממונה חט"ב ומנהל ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית על יוזמות פדגוגיות ופרויקטים פדגוגיים ופיתוח תכניות לימודיות.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית על עידוד המצוינות הלימודית של תלמידי ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית לאתר תלמידים חלשים לימודית ולהגות ביחד עם הגורמים הרלוונטיים תכנית עבודה מותאמת אישית בכדי לקדם את התלמידים בלימודיהם.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית לתכנון ולבקרה על לוח המבחנים בשיתוף רכזי המקצועות, סגנית המנהל ממונה חט"ב ומנהל ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית לעדכון רשימת ספרי הלימוד בשיתוף עם רכזי המקצועות.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית מנחה את רכזי המקצועות בקיום סדרי עבודה תקינים עם המורים ועם התלמידים ומבצעת בקרה והערכה של התהליכים.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית מרכזת ומבקרת תכניות לימודים בתחומי הדעת השונים בשיתוף עם סגנית המנהל ממונה חט"ב ומנהל ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית לליווי, העצמה ומפגש קבוע עם רכזי המקצוע ועם המורים המקצועיים.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית על השתלמויות מורים בתחום המקצועי.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית על התכניות התוספתיות.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית על התהליך הלימודי בראייה מערכתית. 
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית להפעלת ישיבות פדגוגיות, ערבי הורים ותעודות בשיתוף סגנית המנהל ממונה חט"ב ומנהל ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית על מעקב אחר תוכניות לימוד שונות כגון: תגבורים, העשרות ועוד.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית להעלאת אחוזי הזכאות לבגרות של תלמידי ביה"ס.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית לתכנון ולהפעלה של מבחני המתכונת בשיתוף עם רכזי המקצועות ורכז המערכת.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית לתכנון ולהפעלה של בחינות הבגרות.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית שותפה לאיתור תלמידים שלא ניגשו לבחינות הבגרות (או נכשלו בהן) והגשתם למועד נוסף בשיתוף עם המחנכים.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית ליצירת קשר עם גורמי חוץ בנושאי הבגרויות- משרד החינוך, מרב"ד וחברת כוח אדם.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית אחראית להפקת תעודות מחצית וסוף שנה, תעודות בגרות, אישורי זכאות, ייעוץ ומתן מענה לתלמידי ביה"ס ולבוגרים.
 • סגנית המנהל ורכזת פדגוגית מחליפה את מנהל ביה"ס בהיעדרו מביה"ס.