רכזת החינוך החברתי ערכי

 • הרכזת החינוך החברתי ערכי חברה בהנהלת ביה"ס ושותפה לקביעת מדיניות ביה"ס.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לתכנון ולהפעלת כל התוכנית החברתית חינוכית ערכית הבית ספרית בשיתוף עם סגניות מנהל ביה"ס ומנהל ביה"ס.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לפרויקטים בנושא זהות יהודית, חינוך לאהבת הארץ, ציונות ודמוקרטיה.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לארגון והפעלה תכנית למחויבות האישית בשיתוף המחנכים.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לנושא שיעורי החינוך בכיתות ז- יב בשיתוף היועצות והמחנכים.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לביצוע הטקסים: איסוף חומר ומעקב אחר הביצוע בשיתוף עם המחנכים.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לעיצוב הסביבה הלימודית בשיתוף עם המורה לאמנות.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית לקשר עם תנועת הנוער והמתנ"ס.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי תומכת במלווה מועצת התלמידים.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית להפקתו של אירוע מרכזי חברתי ערכי המשתף את כל באי ביה"ס, כגון: מודל בחירות, משפט ציבורי בעזרתם של הצוות להיסטוריה ואזרחות.
 • הרכזת החינוך החברתי ערכי אחראית להעביר משובים בקרב התלמידים בנושא תחום פעילויותיה.
 • הרכזת החברתית אחראית להעביר סיכומי פעילויות חברתיות והעברתם לאחראית התקשוב.