ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 14.5 - 19.5

שעות

א – 14/5

 

 ב – 15/5

חופשת ל"ג בעומר

ג – 16/5

 

שכבת יא' / יב' 14/5-19/5

חופשי /מרוכז לפני מתכונות.

ה – 18/5

מתכונת ספרות/אזרחות

בגרות מעבדה ביולוגיה

ו – 19/5

0

 

 

יא1-היסטוריה/יא2-לשון

ג"ג/חנ"ג/תקשורת/כמיה

 

 

 

1

מתכונת מתימטיקה יא+יב

 

מרוכז מתימטיקה

ביולוגיה

יא1-היסטוריה/יא2-לשון

ג"ג/חנ"ג/תקשורת/כמיה

תנ"ך/מת' 4 לביולוגים

מתימטיקה ללא הביולוגים

תגבור מתימטיקה

תגבור ג"ג

2

מתכונת מתימטיקה יא+יב

 

מרוכז מתימטיקה

ביולוגיה

יא1-היסטוריה/יא2-לשון

ג"ג/חנ"ג/תקשורת/כמיה

תנ"ך/מת' 4 לביולוגים

מתימטיקה ללא הביולוגים

תגבור מתימטיקה

תגבור ג"ג

3

מתכונת מתימטיקה יא+יב

 

מרוכז מתימטיקה

ביולוגיה

חנ"ג/תקשורת/מדה"ח

יב2-תנ"ך/יב1-מתמ3

תנ"ך/מת' 4 לביולוגים

מדה"ח/פיזיקה

מתימטיקה ללא הביולוגים

תגבור מתימטיקה

תגבור ג"ג

4

מתכונת מתימטיקה יא+יב

4-5/ יא1-היסטוריה

יא1 ספרות/יא2 היסטוריה

מרוכז מתימטיקה

חנ"ג/תקשורת/מדה"ח/ביולוגיה

יב2-תנ"ך/יב1-מתמ3

מתמ3/ מדה"ח/פיזיקה

מדה"ח/פיזיקה

תגבור מתימטיקה

 

5

מתכונת מתימטיקה יא+יב

יא1-היסטוריה

יא1 ספרות/יא2 היסטוריה

מרוכז מתימטיקה

חנ"ג/תקשורת/מדה"ח/ביולוגיה

יב2-תנ"ך/יב1-מתמ3

מתמ3/ מדה"ח/פיזיקה

מדה"ח/פיזיקה

תגבור מתימטיקה

6

יא1-היסטוריה

יא1 ספרות/יא2 היסטוריה

מרוכז מתימטיקה

חנ"ג

מתמ3/ מדה"ח/פיזיקה

מתימטיקה לביולוגים

תגבור מתימטיקה

7

 

 

 

 

מתימטיקה לביולוגים

 

 

פרסם לכיתה: