ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 7.5 - 12.5

שעות

א – 7/5

יום חופשי לכימאים

 ב – 8/5

בגרות כמיה

ג – 9/5

 

שכבת יא'/ יב' 7/5-12/5

ד – 10/5

יום חופשי

ה – 11/5

בגרות אנגלית

ו – 12/5

0

יא1 –ספרות

 

מתימטיקה 4

מרוכז מתימטיקה 4 (?)

 

 

1

יא1 –ספרות

יא2-כימיה/אזרחות

תנ"ך

יא1-ספרות / יא2 – לשון

פיסיקה/מדה"ח / מתכונת מעבדה ביולוגיה

 

מתיממטיקה 3-5

תנ"ך

מרוכז מתימטיקה לכולם

תגבור ג"ג

 

יא2- אזרחות/

יא1 ספרות.

תגבור ג"ג

2

יא1 –ספרות

יא2-כימיה/אזרחות

תנ"ך

יא1-ספרות / יא2 – לשון

פיסיקה/מדה"ח / מתכונת מעבדה ביולוגיה

 

מתיממטיקה 3-5

תנ"ך

מרוכז מתימטיקה

לכולם

תגבור ג"ג

 

יא2- אזרחות/

יא1 ספרות.

תגבור ג"ג

3

יא1 –ספרות

יא2-כימיה/אזרחות

תנ"ך

יא1-ספרות / יא2 – לשון

פיסיקה/מדה"ח / מתכונת מעבדה ביולוגיה

 

מתיממטיקה 3-5

תנ"ך

מרוכז מתימטיקה

לכולם

תגבור ג"ג

 

יא2- אזרחות/

יא1 ספרות.

תגבור ג"ג

4

יא 2 – היסטוריה/יא1 ספרות

מתמ3/ ביולוגיה

היסטוריה

מתימטיקה 3/יב2 – תנ"ך

מדה"ח/ביולוגיה/ היסטוריה-יא1

מתימטיקה 3,4,5

ספרות/אזרחות

 

יא2- אזרחות/

יא1 ספרות.

תגבור ג"ג

5

יא 2 – היסטוריה/יא1 ספרות

מתמ3/ ביולוגיה

היסטוריה

מתימטיקה 3/יב2 – תנ"ך

מדה"ח/ביולוגיה/ היסטוריה-יא1

מתימטיקה 3,4,5

ספרות/אזרחות

 

מחול החל מ-12:00

6

יא 2 – היסטוריה/יא1 ספרות

מתמ3/ ביולוגיה

היסטוריה

מתימטיקה 3/יב2 – תנ"ך

 

מדה"ח/ביולוגיה/ היסטוריה-יא1

מתימטיקה 3,4,5

ספרות/אזרחות

 

 

 

פרסם לכיתה: