ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 30.4 - 5.5

שעות

א – 30/4

 

ד – 3/5

חופשי לביולוגים

"חופשי" לפני מתכונת מתמ

ה – 4/5

בגרות ביולוגיה

מתכונת מתמ

ו – 5/5

0

 

ג"ג / תקשורת

 

 

1

מתכונת אנגלית

חינוך

מרוכז מתימטיקה

ג"ג / תקשורת

מתכונת מתימטיקה -5

מתימטיקה למי שלא לומד ביולוגיה

כמיה/מתימטיקה 3

2

מתכונת אנגלית

תנ"ך

מרוכז מתימטיקה

ג"ג / תקשורת

מתכונת מתימטיקה - 5

מתימטיקה למי שלא לומד ביולוגיה

כמיה/מתימטיקה 3

3

חזרות לטקס/ מתימטיקה פרטני

תנ"ך

מרוכז מתימטיקה

ג"ג / תקשורת

מתכונת מתימטיקה - 5

מתימטיקה למי שלא לומד ביולוגיה

כמיה/מתימטיקה 3

4

חזרות לטקס/ מתימטיקה פרטני

תנ"ך

מרוכז מתימטיקה

פיסיקה/מדה"ח/מתמ 3

מתכונת מתימטיקה 5

מתימטיקה למי שלא לומד ביולוגיה

כמיה/מתימטיקה 3

5

חזרות לטקס/ מתימטיקה פרטני

ביולוגיה

מרוכז מתימטיקה

פיסיקה/מדה"ח/מתמ 3

מתכונת מתימטיקה 3-4 החל מ-13:00

מתימטיקה למי שלומד ביולוגיה

 

6

חזרות לטקס/ מתימטיקה פרטני ביולוגיה

פיסיקה/מדה"ח/מתמ 3

מתכונת מתימטיקה 3-4

מתימטיקה למי שלומד ביולוגיה

 

7

חזרות לטקס

ביולוגיה

פיסיקה/מדה"ח

מתכונת מתימטיקה 3-4

מתימטיקה למי שלומד ביולוגיה

 

8

 

 

מתכונת מתימטיקה 4

מתימטיקה למי שלומד ביולוגיה

 

9

 

 

 

 

 
 
 

פרסם לכיתה: