לוח צלצולים

שעת 0

07:45 – 08:30

הפסקה

08:30 – 08:40

"בוקר טוב"

08:40 – 08:50

שעור ראשון

09:35 – 08:50

הפסקה

09:35 – 09:45

שעור שני

09:45 – 10:30

הפסקה

10:30 – 10:50

שעור שלישי

10:50 – 11:35

הפסקה

11:35 – 11:45

שעור רביעי

11:45 – 12:30

הפסקה

12:40 – 12:30

שעור חמישי

13:25 – 12:40

הפסקה

13:40 – 13:25

שעור שישי

14:25 – 13:40

הפסקה

14:35 – 14:25

שעור שביעי

15:20 – 14:35

הפסקה

15:30 – 15:20

שעור שמיני

16:15 – 15:30

הפסקה

16:25 – 16:15

שעור תשיעי

17:10 – 16:25