לוח צלצולים

שעת 0

07:40 – 08:25

הפסקה

08:25 – 08:35

"בוקר טוב"

08:35 – 08:45

שעור ראשון

08:45 – 09:30

שעור שני

09:30 - 10:15

הפסקה

10:15 - 10:40

שעור שלישי

10:40 - 11:25

שעור רביעי

11:25 - 12:10

הפסקה

12:10 - 12:20

שעור חמישי

12:20 - 13:05

הפסקה

13:05 - 13:20

שעור שישי

13:20 - 14:05

הפסקה

14:05 - 14:15

שעור שביעי

14:15 - 15:00

שיעור שמיני

15:10 – 15:55

שיעור תשיעי

15:55 – 16:40