לוח צלצולים

שעת 0

07:40 – 08:25

הפסקה

08:25 – 08:35

"בוקר טוב"

08:35 – 08:45

שעור ראשון

08:45 – 09:30

שעור שני

09:35 - 10:20

הפסקה

10:20 - 10:40

שעור שלישי

10:40 - 11:25

שעור רביעי

11:30 - 12:15

הפסקה

12:15 - 12:25

שעור חמישי

12:25 - 13:10

הפסקה

13:10 - 13:25

שעור שישי

13:25 - 14:10

הפסקה

14:10 - 14:20

שעור שביעי

14:20 - 15:05

שיעור שמיני

15:15 – 16:00

שיעור תשיעי

16:10 – 17:05