לשון והבעה

בלשנות (לינגוויסטיקה) היא חקר שפה טבעית אנושית, וחקר היכולת האנושית להשתמש בשפה. אדם העוסק בחקר זה נקרא בלשן או לשונאי. קיימות בבלשנות אסכולות שונות שחלוקות ביניהן לעתים קרובות.