מרכז למידה

במרכז הלמידה התלמידים מקבלים חיזוק במקצועות בהם הם זקוקים, כגון מתמטיקה או מקצועות רבי מלל.
הלמידה במרכז נעשית בשיעורים פרטניים או קבוצתיים.