מורשת

"מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים"
                                                            (המטה לתרבות ישראל)