צור קשר

שיטים דרכא, הערבה התיכונה ספיר, ד.נ. ערבה 8682500
טלפון : 08-6592280
פקס : 08-6581602