צור קשר

שיטים דרכא, הערבה התיכונה
ספיר, ד.נ. ערבה 8682500
טלפון : 08-6592280
פקס : 08-6581602
shittim-tichon@arava.co.il