המרחב הכיתתי של כיתה ז' 1

שיעורי בית עבור ז' 1

אנגלית - גלי אסא - 14/08/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 09/08/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 08/08/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 07/08/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 02/08/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 01/08/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 31/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 26/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 25/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 24/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית