המרחב הכיתתי של כיתה ז' 1

שיעורי בית עבור ז' 1

מתמטיקה - כרמית בלייברג - 26/11/2018
נושא השיעור: בדיקת שיעורי בית בנושא חזקות ותרגול
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 25/11/2018
נושא השיעור: משחקי כדור
ש.ב.: אין שעורי בית
שורשים - נועה היימן דרור - 25/11/2018
נושא השיעור: משתפים על חלוץ בודד
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - עדי קינן - 25/11/2018
נושא השיעור: מדידת נפח של גז
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - נועה היימן דרור - 25/11/2018
נושא השיעור: מבדק שני יומן קריאה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 25/11/2018
נושא השיעור: חוק הקיבוץ בכפל. עמ 90 תר 20, עמ 92 תר 22א ה
ש.ב.: עמ 92 תר 22 ג ו ח
אנגלית - גלן היידי רבין - 25/11/2018
נושא השיעור: Questions
ש.ב.: Practice book - pg 18
אנגלית - דודו נתן משה - 25/11/2018
נושא השיעור: oo
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 25/11/2018
נושא השיעור: Reading
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 25/11/2018
נושא השיעור: Questions
ש.ב.: Practice book - pg 18