המרחב הכיתתי של כיתה ז' 1

שיעורי בית עבור ז' 1

חינוך גופני - נריסנה לימור - 11/10/2018
נושא השיעור: ריצה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - נתן משה דודו - 08/10/2018
נושא השיעור: the letter a
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - נריסנה לימור - 07/10/2018
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - בלייברג כרמית - 03/10/2018
נושא השיעור: בדיקת שיעורי הבית בנושא המשתנה.
ש.ב.: תזכורת : ביום שני ייערך בוחן אנא תרגלו את 4 העמודים שהמלצתי. בהצלחה רבה.
מתמטיקה - בלייברג כרמית - 03/10/2018
נושא השיעור: סדר פעולות חשבון ומשתנים.
ש.ב.: עמודים 30 + 31
מדעים - קינן עדי - 03/10/2018
נושא השיעור: מעבדה- תכונות של חומרים, קשיות, הולכת חשמל, מגנטיות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - בלייברג כרמית - 03/10/2018
נושא השיעור: בדיקת שיעורי הבית בנושא המשתנה.
ש.ב.: תזכורת : ביום שני ייערך בוחן אנא תרגלו את 4 העמודים שהמלצתי. בהצלחה רבה.
מתמטיקה - בלייברג כרמית - 03/10/2018
נושא השיעור: בדיקת שיעורי הבית בנושא המשתנה.
ש.ב.: תזכורת : ביום שני ייערך בוחן אנא תרגלו את 4 העמודים שהמלצתי. בהצלחה רבה.
מתמטיקה - בלייברג כרמית - 03/10/2018
נושא השיעור: בדיקת שיעורי הבית בנושא המשתנה.
ש.ב.: תזכורת : ביום שני ייערך בוחן אנא תרגלו את 4 העמודים שהמלצתי. בהצלחה רבה.
מתמטיקה - בלייברג כרמית - 03/10/2018
נושא השיעור: סדר פעולות חשבון ומשתנים.
ש.ב.: עמודים 30 + 31