המרחב הכיתתי של כיתה ז' 1

שיעורי בית עבור ז' 1

חינוך גופני - נריסנה לימור - 01/11/2018
נושא השיעור: ריצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - מעין אביעוז - 31/10/2018
נושא השיעור: טיעון מדעי בנושא תכונות החומר
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - מעין אביעוז - 31/10/2018
נושא השיעור: טיעון מדעי בנושא תכונות החומר
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - מעין אביעוז - 31/10/2018
נושא השיעור: טיעון מדעי בנושא תכונות החומר
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 29/10/2018
נושא השיעור: Text book
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - היימן דרור נועה - 28/10/2018
נושא השיעור: יומן קריאה התחלת עבודה
ש.ב.: מי שלא סיים לענות על השאלות במחברת, לסיים בבית: כותרת - שם הספר, שם המחבר/ת שם הגיבור הראשי שמות דמויות המשנה המקום או המקומות שבהם מתרחש הסיפור באיזו תקופה מתרחש הסיפור? יתכן ויש יותר מתקופה אחת ציינו אירועים מרכזיים בעלילה קריאה מהנה!
מתמטיקה - בראונשטיין דיתה - 28/10/2018
נושא השיעור: פירוק ביטוי אלגברי בן 2 איברים לביטוי שווה בן 3-4 איברים. תרגול עמ 55 תרגיל 87. הדגמת פתרון בעיה מילולית.
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 28/10/2018
נושא השיעור: Test review
ש.ב.: Learn for exam
תנך - היימן דרור נועה - 25/10/2018
נושא השיעור: סיום קריאת פרק א שמואל א
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - היימן דרור נועה - 25/10/2018
נושא השיעור: המשך דף עבודה שמואל א פרק א
ש.ב.: אין שעורי בית