המרחב הכיתתי של כיתה ז' 1

שיעורי בית עבור ז' 1

אנגלית - גלי אסא - 27/06/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 26/06/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 21/06/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 20/06/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 19/06/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 14/06/2017
נושא השיעור: sub in ז2
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - סיגל אופיר - 12/06/2017
נושא השיעור: לב וליבה - תיאום תיווך והובלה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - סיגל אופיר - 12/06/2017
נושא השיעור: זהבה : רטוריקה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 12/06/2017
נושא השיעור: כ.זוהר
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - סיגל אופיר - 11/06/2017
נושא השיעור: לב וליבה - תיאום, תיווך והובלה
ש.ב.: אין שעורי בית