המרחב הכיתתי של כיתה ז' 1

שיעורי בית עבור ז' 1

עבודת שורשים - בוזגלו נירי - 30/05/2018
נושא השיעור: סיכום עבודה
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - מצפון טל - 30/05/2018
נושא השיעור: fj
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - מצפון טל - 30/05/2018
נושא השיעור: fj
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 29/05/2018
נושא השיעור: מילוי מקום
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - בוזגלו נירי - 28/05/2018
נושא השיעור: מבנה טקסט
ש.ב.: אין שעורי בית