המרחב הכיתתי של כיתה ז' 2

שיעורי בית עבור ז' 2

אנגלית - גלן היידי רבין - 05/06/2019
נושא השיעור: The future
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 03/06/2019
נושא השיעור: Restaurants
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 02/06/2019
נושא השיעור: Future
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 29/05/2019
נושא השיעור: Exam
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - פלורה פז - 27/05/2019
נושא השיעור: הרצאה - אירוח דתי
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 27/05/2019
נושא השיעור: mini project
ש.ב.: אין שעורי בית