המרחב הכיתתי של כיתה ז' 2

שיעורי בית עבור ז' 2

אנגלית - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: THE LETTER C
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 07/10/2018
נושא השיעור: Introduction
ש.ב.: pg 8, pg 9 I, J)Move Ahead (red book
אנגלית - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: THE LETTER C
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 07/10/2018
נושא השיעור: Introduction
ש.ב.: pg 8, pg 9 I, J)Move Ahead (red book
חינוך גופני - נריסנה לימור - 04/10/2018
נושא השיעור: משחקי כדור
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - גדות שרי - 04/10/2018
נושא השיעור: משלב לשוני המשך
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Usain Bolt
ש.ב.: Answer questions on worksheet about Usain Bolt
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Usain Bolt
ש.ב.: Answer questions on worksheet about Usain Bolt
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Usain Bolt
ש.ב.: Answer questions on worksheet about Usain Bolt
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Usain Bolt
ש.ב.: Answer questions on worksheet about Usain Bolt