המרחב הכיתתי של כיתה ז' 2

שיעורי בית עבור ז' 2

היסטוריה - מצפון טל - 28/05/2018
נושא השיעור: l;l
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - זינדורף בנימין - 28/05/2018
נושא השיעור: English
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - זינדורף בנימין - 27/05/2018
נושא השיעור: English
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 27/05/2018
נושא השיעור: מבחן מחזורי
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 27/05/2018
נושא השיעור: אינדייקא
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 01/05/2018
נושא השיעור: Twinning, reading
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - טבע (איזנבאום) דניז - 30/04/2018
נושא השיעור: Games for learning
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - טבע (איזנבאום) דניז - 30/04/2018
נושא השיעור: Games for learning
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - טבע (איזנבאום) דניז - 30/04/2018
נושא השיעור: Games for learning
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סיידמן עמיר טליה - 29/04/2018
נושא השיעור: Exam 4
ש.ב.: אין שעורי בית