המרחב הכיתתי של כיתה ח' 1

שיעורי בית עבור ח' 1

היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 04/09/2018
נושא השיעור: פתיחת שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - גדות שרי - 04/09/2018
נושא השיעור: קבלת ספרים בספריה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - היימן דרור נועה - 03/09/2018
נושא השיעור: מהו התנך, מתי ועי מי נכתב, משמעותו בעולם
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - גדות שרי - 03/09/2018
נושא השיעור: שפה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 02/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה והיכרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - זינגר מעיין - 02/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה - מתימטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - מעין אביעוז - 02/09/2018
נושא השיעור: הקדמה לשנה ונהלים
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - בוזגלו נירי - 02/09/2018
נושא השיעור: טקס פתיחה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 02/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה והיכרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 02/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה והיכרות
ש.ב.: אין שעורי בית