המרחב הכיתתי של כיתה ח' 1

שיעורי בית עבור ח' 1

היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 29/10/2018
נושא השיעור: מהפכת הנאורות
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - היימן דרור נועה - 29/10/2018
נושא השיעור: עבודת סיכום פרק א מלכים א
ש.ב.: לסיים את העבודה המסכמת ולהביא אותה בשיעור הבא תחילת מלכות שלמה .מלכים א פרק א . המרד 1. מה קרה לדוד כשהיה זקן ? [א] 2. מה רצה אדוניה לעשות ? [ה] 3. מי היה אדוניה ? 4. מדוע חשב אדוניהו שהוא ראוי למלוך ? [ו] 5. מי עזרו לאדוניה במרד ? [ז] 6. מה עשה אדוניה כדי למלוך ? [ט – י נ] סיכול המרד 7. מה מייעץ נתן הנביא לבת שבע ? 8. מה אמרה בת שבע לדוד ? [4 דברים] [טו – כב] 9. מה מוסיף נתן הנביא על דברי בת שבע ? [כב – כז ] 10. מה נשבע דוד לבת שבע ? [כח - ל] 11.מה אמרה בת שבע כששמעה את הבשורה הטובה ? [לא] המלכת שלמה 12.מי המליך את שלמה ? [לב – לג ] 13. היכן הומלך שלמה ? [לג] 15. כיצד המליכו את שלמה ? [לח – מ ] 16. מה בישר יונתן לאדוניהו ? [מא – מח ] 17. מה עשו כל הקרואים כששמעו את דברי יונתן ? [מט] 18.מה עשה אדוניהו כששמעו את דברי יונתן ? מדוע ? [נ – נא ] 19. מה הודיע שלמה לאדוניהו כשאחז בקרנות המזבח ? [נב ] 20. מה אמר שלמה לאדוניהו אחרי שאדוניהו ירד מהמזבח ובא לפני שלמה ? [נג]
מתמטיקה - דהן אפרת - 28/10/2018
נושא השיעור: פרופורציה
ש.ב.: את הרשימה שכתבי על הלוח תמשיכו בשיעור עם דיתה. ומה שנותר תעשו בבית...
מתמטיקה - דהן אפרת - 28/10/2018
נושא השיעור: פרופורציה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 28/10/2018
נושא השיעור: יחס ישר והפוך
ש.ב.: 92, 98*
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 28/10/2018
נושא השיעור: גיאומטריה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דהן אפרת - 25/10/2018
נושא השיעור: שחרור מוקדם עקב הסעה מוקדמת לדימונה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דהן אפרת - 25/10/2018
נושא השיעור: יחס- תרגול אחרון
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - נריסנה לימור - 25/10/2018
נושא השיעור: משחקי כדור
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 25/10/2018
נושא השיעור: יחס ישר והפוך
ש.ב.: אין שעורי בית