המרחב הכיתתי של כיתה ח' 1

שיעורי בית עבור ח' 1

גיאוגרפיה - כרמית בלייברג - 14/06/2017
נושא השיעור: מעבדת סלעים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 14/06/2017
נושא השיעור: סיום חוג של יעל
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - כרמית בלייברג - 14/06/2017
נושא השיעור: פתרון בעיות במשוואת הישר
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 14/06/2017
נושא השיעור: movie
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 13/06/2017
נושא השיעור: challenges
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - רז לחוביצר - 13/06/2017
נושא השיעור: הכנה לגדנע
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - כרמית בלייברג - 12/06/2017
נושא השיעור: מערכת משוואות בשני נעלמים: תרגול שיטת השוואת מקדמים. סטטיסטיקה: שכיחות, שכיחות יחסית.
ש.ב.: בדפים שחולקו. עמוד 223: כל העמוד: 2 דיאגרמות. בהצלחה.
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 12/06/2017
נושא השיעור: אחוזים - הכרת המושג. הבנת חישוב ערך האחוז. דוגמא מתוך עמ 166.תרגול בעפ עמ 163 תרגילים 2,4
ש.ב.: עמ 166-167 תרגילים 22,24,26,28,30,32
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 12/06/2017
נושא השיעור: בוחן מסכם - מערכת משוואות
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - כרמית בלייברג - 12/06/2017
נושא השיעור: תרבות צריכת הקניונים בארהב ? עידן הולך ונעלם .
ש.ב.: אין שעורי בית