המרחב הכיתתי של כיתה ח' 1

שיעורי בית עבור ח' 1

אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Vocabulary
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Vocabulary
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Vocabulary
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: vocabulary and reading
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/10/2018
נושא השיעור: Vocabulary
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 04/09/2018
נושא השיעור: פתיחת שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - גדות שרי - 04/09/2018
נושא השיעור: קבלת ספרים בספריה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - היימן דרור נועה - 03/09/2018
נושא השיעור: מהו התנך, מתי ועי מי נכתב, משמעותו בעולם
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - גדות שרי - 03/09/2018
נושא השיעור: שפה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 02/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה והיכרות
ש.ב.: אין שעורי בית