המרחב הכיתתי של כיתה ח' 2

שיעורי בית עבור ח' 2

מתמטיקה - מרקברייט דוד - 07/10/2018
נושא השיעור: בוחן ביחסים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 07/10/2018
נושא השיעור: בוחן ביחסים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: חפיפת משלושים-פתיחה
ש.ב.: 44,47,52 53 רשות
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: חפיפת משלושים-פתיחה
ש.ב.: 44,47,52 53 רשות
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: סיכום יחסים
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - קחוון אורית - 04/09/2018
נושא השיעור: מאפייני חיים
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - אסא גלי - 04/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - גדות שרי - 04/09/2018
נושא השיעור: שם המספר
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 03/09/2018
נושא השיעור: כג כללי באולם + משחקוני קליעות לסל
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 03/09/2018
נושא השיעור: מיומנויות יסוד
ש.ב.: אין שעורי בית