המרחב הכיתתי של כיתה ח' 2

שיעורי בית עבור ח' 2

מדעים - אביעוז מעין - 11/02/2019
נושא השיעור: תערובות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - סיגל אופיר - 11/02/2019
נושא השיעור: אנרגיה - סוגים, המרות וחוק שימור המסה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 11/02/2019
נושא השיעור: אמפי
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - חנן הרשקוביץ - 11/02/2019
נושא השיעור: נפוליאון
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - נועה היימן דרור - 11/02/2019
נושא השיעור: עבודה על תפילת שלמה ובית המקדש
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - נועה היימן דרור - 11/02/2019
נושא השיעור: עבודה על בית המקדש ותפילת שלמה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 10/02/2019
נושא השיעור: סטטיסטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 10/02/2019
נושא השיעור: בניית אוהלים לטיול השנתי
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד מרקברייט - 10/02/2019
נושא השיעור: סטטיסטיקה-דרכי הצגת נתונים
ש.ב.: תרגילים 3,5,7 בעמודים 200,201
מתמטיקה - דוד מרקברייט - 10/02/2019
נושא השיעור: פתיחת אוהלים
ש.ב.: אין שעורי בית