המרחב הכיתתי של כיתה ח' 2

שיעורי בית עבור ח' 2

חינוך גופני - גלעד אשור - 25/11/2018
נושא השיעור: ספרינט וזינוקים+ מדידת 60 מ
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 25/11/2018
נושא השיעור: משחקי כדור
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד מרקברייט - 22/11/2018
נושא השיעור: פונקציה קווית
ש.ב.: עמוד 83 תרגיל 12:ט-יב עמוד 86:ז-ט לסיים 14.3 בעמוד 89
לשון - שרי גדות - 22/11/2018
נושא השיעור: החזרת מבחנים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 22/11/2018
נושא השיעור: Vocabulary test
ש.ב.: Learn new words Project
ספרות - בוזגלו נירי - 29/10/2018
נושא השיעור: אפיון ישיר ועקיף
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - היימן דרור נועה - 29/10/2018
נושא השיעור: עבודה מסכמת פרק א מלכים א
ש.ב.: לסיים את עבודת הסיכום ולהגיש אותה בשיעור הבא תחילת מלכות שלמה .מלכים א פרק א . המרד 1. מה קרה לדוד כשהיה זקן ? [א] 2. מה רצה אדוניה לעשות ? [ה] 3. מי היה אדוניה ? 4. מדוע חשב אדוניהו שהוא ראוי למלוך ? [ו] 5. מי עזרו לאדוניה במרד ? [ז] 6. מה עשה אדוניה כדי למלוך ? [ט – י נ] סיכול המרד 7. מה מייעץ נתן הנביא לבת שבע ? 8. מה אמרה בת שבע לדוד ? [4 דברים] [טו – כב] 9. מה מוסיף נתן הנביא על דברי בת שבע ? [כב – כז ] 10. מה נשבע דוד לבת שבע ? [כח - ל] 11.מה אמרה בת שבע כששמעה את הבשורה הטובה ? [לא] המלכת שלמה 12.מי המליך את שלמה ? [לב – לג ] 13. היכן הומלך שלמה ? [לג] 15. כיצד המליכו את שלמה ? [לח – מ ] 16. מה בישר יונתן לאדוניהו ? [מא – מח ] 17. מה עשו כל הקרואים כששמעו את דברי יונתן ? [מט] 18.מה עשה אדוניהו כששמעו את דברי יונתן ? מדוע ? [נ – נא ] 19. מה הודיע שלמה לאדוניהו כשאחז בקרנות המזבח ? [נב ] 20. מה אמר שלמה לאדוניהו אחרי שאדוניהו ירד מהמזבח ובא לפני שלמה ? [נג]
תנך - היימן דרור נועה - 29/10/2018
נושא השיעור: עבודה מסכמת פרק א מלכים א
ש.ב.: לסיים את עבודת הסיכום ולהגיש אותה בשיעור הבא תחילת מלכות שלמה .מלכים א פרק א . המרד 1. מה קרה לדוד כשהיה זקן ? [א] 2. מה רצה אדוניה לעשות ? [ה] 3. מי היה אדוניה ? 4. מדוע חשב אדוניהו שהוא ראוי למלוך ? [ו] 5. מי עזרו לאדוניה במרד ? [ז] 6. מה עשה אדוניה כדי למלוך ? [ט – י נ] סיכול המרד 7. מה מייעץ נתן הנביא לבת שבע ? 8. מה אמרה בת שבע לדוד ? [4 דברים] [טו – כב] 9. מה מוסיף נתן הנביא על דברי בת שבע ? [כב – כז ] 10. מה נשבע דוד לבת שבע ? [כח - ל] 11.מה אמרה בת שבע כששמעה את הבשורה הטובה ? [לא] המלכת שלמה 12.מי המליך את שלמה ? [לב – לג ] 13. היכן הומלך שלמה ? [לג] 15. כיצד המליכו את שלמה ? [לח – מ ] 16. מה בישר יונתן לאדוניהו ? [מא – מח ] 17. מה עשו כל הקרואים כששמעו את דברי יונתן ? [מט] 18.מה עשה אדוניהו כששמעו את דברי יונתן ? מדוע ? [נ – נא ] 19. מה הודיע שלמה לאדוניהו כשאחז בקרנות המזבח ? [נב ] 20. מה אמר שלמה לאדוניהו אחרי שאדוניהו ירד מהמזבח ובא לפני שלמה ? [נג]
מדעים - קחוון אורית - 28/10/2018
נושא השיעור: הכנה למבחן ונשימה תאית
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 28/10/2018
נושא השיעור: תרגול מיומנויות
ש.ב.: אין שעורי בית