המרחב הכיתתי של כיתה ח' 2

שיעורי בית עבור ח' 2

כישורי חיים - דיתה בראונשטיין - 12/06/2017
נושא השיעור: סיכום שנה ופרידה - הקרנת סרטון על פריחה שיח בקבוצות (רביעיות) על שאלות/הגדים הקשורים בסיום שנה בשיטת גיגסו.(פעילות של שפינט)
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 12/06/2017
נושא השיעור: אחוזים - הכרת המושג. הבנת חישוב ערך האחוז. דוגמא מתוך עמ 166.תרגול בעפ עמ 163 תרגילים 2,4
ש.ב.: עמ 166-167 תרגילים 22,24,26,28,30,32
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 12/06/2017
נושא השיעור: בוחן מסכם - מערכת משוואות
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 11/06/2017
נושא השיעור: טורניר כ. סל +ח.כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 11/06/2017
נושא השיעור: meitsav
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 11/06/2017
נושא השיעור: ספרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - כרמית בלייברג - 08/06/2017
נושא השיעור: סטטיסטיקה: לימוד שימוש בכל הטכניקות ודרכי הצגת הנתונים
ש.ב.: כל עמוד 201 : דף מצולם
מתמטיקה - כרמית בלייברג - 08/06/2017
נושא השיעור: יצירת מערכת משוואות בשני נעלמים מתוך בעיה מילולית
ש.ב.: עמוד 107 מצולם, 3 הבעיות האחרונות בדף.
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 08/06/2017
נושא השיעור: המשך תרגול פתרון מע משוואות בשיטת השוואת מקדמים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 07/06/2017
נושא השיעור: exam
ש.ב.: אין שעורי בית