המרחב הכיתתי של כיתה ט' 1

שיעורי בית עבור ט' 1

מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: סיכום נוסחאות כפל מקוצר
ש.ב.: תרגיל חדש,4.39,3.23.2.21
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: סיכום נוסחאות כפל מקוצר
ש.ב.: תרגיל חדש,4.39,3.23.2.21
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: סיכום נוסחאות כפל מקוצר
ש.ב.: תרגיל חדש,4.39,3.23.2.21
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/10/2018
נושא השיעור: סיכום נוסחאות כפל מקוצר
ש.ב.: תרגיל חדש,4.39,3.23.2.21
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: מיון חומרים
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - מצפון טל - 03/10/2018
נושא השיעור: אימפריאליזם
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - דויטש בלהה - 03/10/2018
נושא השיעור: יונה פרק א
ש.ב.: דף עבודה פרק א-יש להגיש עד יום ראשון. בהצלחה
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: מיון חומרים
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: מיון חומרים
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: מיון חומרים
ש.ב.: אין שעורי בית