המרחב הכיתתי של כיתה ט' 1

שיעורי בית עבור ט' 1

חינוך גופני - לימור נריסנה - 22/11/2018
נושא השיעור: חדר כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 22/11/2018
נושא השיעור: חדר כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 22/11/2018
נושא השיעור: חדר כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 22/11/2018
נושא השיעור: חדר כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - טל מצפון - 21/11/2018
נושא השיעור: jkl
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - טל מצפון - 21/11/2018
נושא השיעור: jkl
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 21/11/2018
נושא השיעור: ניסוי מצבי הצבירה
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - טל מצפון - 21/11/2018
נושא השיעור: jkl
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - ויין אורית - 29/10/2018
נושא השיעור: מקץ 20 שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 29/10/2018
נושא השיעור: Song
ש.ב.: אין שעורי בית