המרחב הכיתתי של כיתה ט' 1

שיעורי בית עבור ט' 1

לשון והבעה - רוזנשטיין עמית - 11/06/2018
נושא השיעור: פרויקט לשון
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - הרשפי סו - 10/06/2018
נושא השיעור: יום בריכה שכבתי
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - רוזנשטיין עמית - 07/06/2018
נושא השיעור: בוחן
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - טורי נדב - 07/06/2018
נושא השיעור: שחרור מוקדם לטיול
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - טורי נדב - 07/06/2018
נושא השיעור: בעיות מילוליות
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - אופיר סיגל - 06/06/2018
נושא השיעור: הספק
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעים - מעין אביעוז - 06/06/2018
נושא השיעור: תיקון מבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי הסביבה - מעין אביעוז - 06/06/2018
נושא השיעור: עבודה עצמאית (רותם בלבד)
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 06/06/2018
נושא השיעור: דמוקרטיה מתגוננת
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - זינדורף בנימין - 03/06/2018
נושא השיעור: English
ש.ב.: אין שעורי בית