המרחב הכיתתי של כיתה ט' 1

שיעורי בית עבור ט' 1

כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: מיון חומרים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/09/2018
נושא השיעור: טכניקה אלגברית -נוסחת כפל מקוצר
ש.ב.: שב-3.4,1.3,2.3 בעמוד 115
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 04/09/2018
נושא השיעור: שיעור פתיחה-הכרות וצפיות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - אידלסון גולדנברג מירב - 04/09/2018
נושא השיעור: סטטיסטיקה מושגי יסוד: רשימת נתונים גולמית, טבלת התפלגות שכיחויות, ממוצע
ש.ב.: הממוצע עבדנו בכיתה על השאלות הבאות בחוברת שחולקה: עמוד 4 שאלות 1 - 3 (שאלה 1 הודגמה על הלוח) עמוד 5 שאלות 1 - 3 (שאלה 1 הודגמה על הלוח) לשיעור הבא: בבקשה הקפידו על הבאת ציוד: חובה - מחברת, כלי כתיבה, מחשבון; זכות - חוברת ציור, טלפון עם אוזניות, כל דבר שמסייע להתרכז ואינו מפריע לתלמידים האחרים. תודה ובהצלחה, מירב
מתמטיקה - אידלסון גולדנברג מירב - 04/09/2018
נושא השיעור: מבוא לשלוש יחידות לימוד, הסבר על הנושאים שיילמדו השנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 03/09/2018
נושא השיעור: intro, writing
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/09/2018
נושא השיעור: Teenagers
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - דויטש בלהה - 03/09/2018
נושא השיעור: שנה טובה
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/09/2018
נושא השיעור: חזרה על החומר הנלמד בשנים קודמות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - הרשפי סו - 03/09/2018
נושא השיעור: new years in different cultures
ש.ב.: אין שעורי בית