המרחב הכיתתי של כיתה ט' 1

שיעורי בית עבור ט' 1

אנגלית - גלי אסא - 05/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 03/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 02/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית