המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

מתמטיקה - מירב אידלסון גולדנברג - 06/06/2019
נושא השיעור: סדנה - התנהגויות מסכנות
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 05/06/2019
נושא השיעור: מילוי מקום במקום הסטוריה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 02/06/2019
נושא השיעור: PBL games
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 30/05/2019
נושא השיעור: טיול מורים
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 29/05/2019
נושא השיעור: ההתערבות/צכוב
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד מרקברייט - 28/05/2019
נושא השיעור: הסתברות
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - טל מצפון - 27/05/2019
נושא השיעור: Oooo
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 27/05/2019
נושא השיעור: Vocabulary test p 146 147
ש.ב.: Projects
כימיה - אורלי פלוטקין - 20/05/2019
נושא השיעור: מבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 20/05/2019
נושא השיעור: בוחן שירה
ש.ב.: אין שעורי בית