המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

פיסיקה - אופיר סיגל - 29/10/2018
נושא השיעור: העדרות מורה
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - ויין אורית - 29/10/2018
נושא השיעור: מקץ 20 שנה- הסיפור
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 29/10/2018
נושא השיעור: Song
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - הרשפי סו - 29/10/2018
נושא השיעור: Reading comprehension
ש.ב.: Learn vocabulary survey p. 42-43, learn for exam
אנגלית - אסא גלי - 29/10/2018
נושא השיעור: Sub hero
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 28/10/2018
נושא השיעור: בוטל
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 25/10/2018
נושא השיעור: הכיתה לא הגיעה לשיעור
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - נריסנה לימור - 25/10/2018
נושא השיעור: חדר כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - לירון איתן - 25/10/2018
נושא השיעור: תרגול טכניקה אלגברית
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 25/10/2018
נושא השיעור: שיעור חזרה
ש.ב.: אין שעורי בית