המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

חינוך - דודו נתן משה - 10/01/2019
נושא השיעור: שיח אישי
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 10/01/2019
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - דודו נתן משה - 10/01/2019
נושא השיעור: שיח אישי
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 10/01/2019
נושא השיעור: כדורגל
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד מרקברייט - 10/01/2019
נושא השיעור: מבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 10/01/2019
נושא השיעור: כדורגל
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טל מצפון - 09/01/2019
נושא השיעור: בוחן
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - סיגל אופיר - 24/12/2018
נושא השיעור: חישוב חום כמוס
ש.ב.: השתמשו בטבלת החום הסגולי בעמ 124 ובטבלת החום הכמוס בעמוד 134: צורפת רצתה להתיך תכשיטי כסף ישנים על מנת למזוג את הכסף לתבנית חדשה ולהכין תכשיטים חדשים. מסת התכשיטים היא 2 קג. התכשיטים בטמפ החדר 25 מעלות צלסיוס. על מנת להתיך הצורפת חיממה את הכבשן ל 962 מעלות צלסיוס. כמה אנרגיה השקיעה הצורפת בהתכה?
ספרות - אורית ויין - 24/12/2018
נושא השיעור: שמונה עיניים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 23/12/2018
נושא השיעור: Literature
ש.ב.: אין שעורי בית