המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

פיסיקה - אופיר סיגל - 23/10/2018
נושא השיעור: פתרון בעיות אנרגיית גובה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 23/10/2018
נושא השיעור: כדורי כח
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - נריסנה לימור - 23/10/2018
נושא השיעור: ריצה וזריזות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - לירון איתן - 23/10/2018
נושא השיעור: גאומטריה-הדלתון
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 23/10/2018
נושא השיעור: פירוק לקבוצות
ש.ב.: 3.13,5.13 עמוד 140
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 23/10/2018
נושא השיעור: גיאומטריה
ש.ב.: תרגילמ29,ב עמוד 285 חלק ב
מתמטיקה - מרקברייט דוד - 23/10/2018
נושא השיעור: בוחן
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - אידלסון גולדנברג מירב - 23/10/2018
נושא השיעור: מבוא להסתברות
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - ויין אורית - 22/10/2018
נושא השיעור: סיפור קצרצר- האם זהו סיפור?
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 22/10/2018
נושא השיעור: Practice book
ש.ב.: Vocabulary test