המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

אנגלית - הרשפי סו - 02/09/2018
נושא השיעור: introduction and expectations
ש.ב.: find a book to read complete summer work
אנגלית - רבין גלן היידי - 02/09/2018
נושא השיעור: Introduction
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 02/09/2018
נושא השיעור: Introduction
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 02/09/2018
נושא השיעור: vg
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - מעין אביעוז - 02/09/2018
נושא השיעור: הכרות ופריסת חומר הלימוד
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 02/09/2018
נושא השיעור: Games
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - הרשפי סו - 02/09/2018
נושא השיעור: introduction and expectations
ש.ב.: find a book to read complete summer work
אנגלית - הרשפי סו - 02/09/2018
נושא השיעור: introduction and expectations
ש.ב.: find a book to read complete summer work
אנגלית - הרשפי סו - 02/09/2018
נושא השיעור: introduction and expectations
ש.ב.: find a book to read complete summer work
אנגלית - הרשפי סו - 02/09/2018
נושא השיעור: introduction and expectations
ש.ב.: find a book to read complete summer work