המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

אנגלית - סו הרשפי - 03/02/2019
נושא השיעור: Rube Goldberg p 93-95
ש.ב.: Test tomorrow Learn new words p. 97, 101
אנגלית - גלי אסא - 03/02/2019
נושא השיעור: UNIT 3
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - אביעוז מעין - 03/02/2019
נושא השיעור: סיום עבודה על פוסטרים מדעיים
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 31/01/2019
נושא השיעור: תערוכה חקלאית
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 31/01/2019
נושא השיעור: Mop
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 31/01/2019
נושא השיעור: תערוכה חקלאית
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - אביעוז מעין - 13/01/2019
נושא השיעור: מבדק מחצית והמשך עבודה על דוח ניסוי
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - דודו נתן משה - 10/01/2019
נושא השיעור: שיח אישי
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 10/01/2019
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - דודו נתן משה - 10/01/2019
נושא השיעור: שיח אישי
ש.ב.: אין שעורי בית