המרחב הכיתתי של כיתה ט' 2

שיעורי בית עבור ט' 2

אנגלית - גלי אסא - 09/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 05/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 03/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 02/07/2017
נושא השיעור: סוף שנה
ש.ב.: אין שעורי בית