המרחב הכיתתי של כיתה ט' 3

שיעורי בית עבור ט' 3

לשון - גינת לילך - 23/05/2018
נושא השיעור: כתיבת פיסקת טיעון
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 14/05/2018
נושא השיעור: שיחה על יום ירושלים
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - טורי נדב - 09/05/2018
נושא השיעור: אנרגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - בוזגלו נירי - 09/05/2018
נושא השיעור: מטלת ביצוע לשון שיעור ראשון
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - קריף שלמה (מומי) - 09/05/2018
נושא השיעור: המשך צילום תרגיל המשכיות
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - קחוון אורית - 09/05/2018
נושא השיעור: עיכול בקיבה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך תעבורתי - קריף שלמה (מומי) - 08/05/2018
נושא השיעור: צפיה בסרט העד יחד עם ט?1
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 08/05/2018
נושא השיעור: לא יודעת
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 07/05/2018
נושא השיעור: ערכים ואמנות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - לוי גליה - 07/05/2018
נושא השיעור: טריגו-שני משולשים
ש.ב.: אין שעורי בית