המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

מתמטיקה 4 יחל - מונטג אביטל - 04/09/2018
נושא השיעור: בעיות מילוליות עם אחוזים, עם הוזלה והתייקרות
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - קחוון אורית - 04/09/2018
נושא השיעור: מושגים באקולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה 3 יחל - קריף שלמה (מומי) - 04/09/2018
נושא השיעור: ממוצע
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/09/2018
נושא השיעור: מרכיבים של ניסוי מדעי כולל ניסוי הדגמה
ש.ב.: עבדה מספר 2 - לסיים
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/09/2018
נושא השיעור: מרכיבים של ניסוי מדעי כולל ניסוי הדגמה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה 4 יחל - מונטג אביטל - 03/09/2018
נושא השיעור: תזכורת על אחוזים
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - אידלסון גולדנברג מירב - 03/09/2018
נושא השיעור: הכרות וחזרה על מילון המושגים של השפה הקולנועית
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - קחוון אורית - 03/09/2018
נושא השיעור: אקולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/09/2018
נושא השיעור: חזרה
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/09/2018
נושא השיעור: מרכיבים של ניסוי מדעי כולל ניסוי הדגמה
ש.ב.: עבדה מספר 2 - לסיים