המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

גיאוגרפיה - 08/09/2019
נושא השיעור: פיתוח-המשך הגדרה
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - 08/09/2019
נושא השיעור: המשך נושא מבוא-הגדרת הפיתוח, מאפיינים וגורמי פיתוח
ש.ב.: השלמת 3 גורמי פיתוח אחרונים
כימיה - 08/09/2019
נושא השיעור: קשרים בינמולקולריים:ו.ד.ו+קשרי מימו
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - 08/09/2019
נושא השיעור: תפקידי הסכמה. נבואה שמגשימה את עצמה
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - 08/09/2019
נושא השיעור: אקוסטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - 08/09/2019
נושא השיעור: פיתוח-המשך הגדרה
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - 08/09/2019
נושא השיעור: פיתוח-המשך הגדרה
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - 02/09/2019
נושא השיעור: מבוא לשנת תשף וחזרה על מושגים
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - 02/09/2019
נושא השיעור: ענייני הסעות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה 3 יחל - 02/09/2019
נושא השיעור: הצגת תכנית העבודה השנתית. תרגול משוואות ישר עפי שיפוע ונקודה. עמ 21-22 תרגילים 7-10, 12,15,16
ש.ב.: אין שעורי בית