המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

מתמטיקה - קריף שלמה (מומי) - 06/11/2018
נושא השיעור: גדנ״ע
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - קריף שלמה (מומי) - 06/11/2018
נושא השיעור: גדנ״ע
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 06/11/2018
נושא השיעור: גדנע
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - הרשקוביץ חנן - 06/11/2018
נושא השיעור: שבוע גדנע
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - קריף שלמה (מומי) - 06/11/2018
נושא השיעור: גדנ״ע
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 06/11/2018
נושא השיעור: גדנע
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 05/11/2018
נושא השיעור: חזרה למבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 05/11/2018
נושא השיעור: חזרה למבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 05/11/2018
נושא השיעור: חזרה למבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 04/11/2018
נושא השיעור: עקרון שלטון החוק
ש.ב.: אין שעורי בית