המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

מדעי החברה - גינת לילך - 12/06/2018
נושא השיעור: תגבור יא
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 11/06/2018
נושא השיעור: תגבור יב
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - הרשפי סו - 07/06/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 03/06/2018
נושא השיעור: תגבורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית