המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 06/06/2019
נושא השיעור: צרכי מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 05/06/2019
נושא השיעור: מתכונת בהיסטוריה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 02/06/2019
נושא השיעור: סיום
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - אורית קחוון - 28/05/2019
נושא השיעור: ביוחקר + אנסין
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - טל מצפון - 28/05/2019
נושא השיעור: 132
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 28/05/2019
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 28/05/2019
נושא השיעור: ניאוריאליזם איטלקי - גנבי האופניים
ש.ב.: אין שעורי בית
היסטוריה - טל מצפון - 28/05/2019
נושא השיעור: 12
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 27/05/2019
נושא השיעור: אלטרואיזם
ש.ב.: אין שעורי בית