המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

מתמטיקה - אביטל מונטג - 04/03/2019
נושא השיעור: אינטגרל מסויים-חישוב שטחים
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 28/02/2019
נושא השיעור: סוכרים - עבודה משולבת ניסויים
ש.ב.: להגיש את העבודה עד יום שלישי 5.3
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 28/02/2019
נושא השיעור: העיר
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 28/02/2019
נושא השיעור: האמן הגדול מכולם
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 27/02/2019
נושא השיעור: תרגול סוגי פסוקיות
ש.ב.: לסיים דף עבודה: שאלות 1-8 11-16
אנגלית - סו הרשפי - 27/02/2019
נושא השיעור: Exam preparation
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 27/02/2019
נושא השיעור: שומנים . לסיים את העבודה
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 27/02/2019
נושא השיעור: העיר
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 27/02/2019
נושא השיעור: קולנוע אקספרסיוניסטי
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 27/02/2019
נושא השיעור: מילוי מקום - יא תקשורת - מאפייני הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני
ש.ב.: מאפייני הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני - להביא קטע מסרט/סדרה שיש בו אחד או יותר מהמאפיינים של הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני + להציג אותו בקטע עם פירוט המאפיינים. ניתן לעשות את המטלה בזוגות. הגשה ביום שני הקרוב - 4.3.19