המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

אזרחות - טליה עדי - 13/01/2019
נושא השיעור: הרשות המחוקקת
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 10/01/2019
נושא השיעור: מאמר מדעי - ניתוח
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 10/01/2019
נושא השיעור: זיהום אויר
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 10/01/2019
נושא השיעור: הסרט שיער - סיום צפייה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 09/01/2019
נושא השיעור: חוק האזרחות
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 09/01/2019
נושא השיעור: תחביר משפט מורכב
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 09/01/2019
נושא השיעור: כתיבה ממזגת יום ללא קניות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 09/01/2019
נושא השיעור: The wave
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - דודו נתן משה - 09/01/2019
נושא השיעור: module c practice
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 09/01/2019
נושא השיעור: חוק האזרחות
ש.ב.: אין שעורי בית