המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

אנגלית - סו הרשפי - 10/04/2019
נושא השיעור: פולין
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 08/04/2019
נושא השיעור: סיום עבודה להגשה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 04/04/2019
נושא השיעור: צו אחוד
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 04/04/2019
נושא השיעור: הכנה לפולין
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - דודו נתן משה - 04/04/2019
נושא השיעור: מתכונת
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 04/04/2019
נושא השיעור: חופש מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 04/04/2019
נושא השיעור: עבודה עצמית להגשה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - דודו נתן משה - 03/04/2019
נושא השיעור: Tuesdays with Morrie
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - אביטל מונטג - 01/04/2019
נושא השיעור: יום חופשי לפני מתכונת לשכבת יא
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 01/04/2019
נושא השיעור: יום הכנה למתכונת באזרחות
ש.ב.: אין שעורי בית