המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

אנגלית - הרשפי סו - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 30/05/2018
נושא השיעור: יום חופשי לפני בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 30/05/2018
נושא השיעור: יום חופשי לפני בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 29/05/2018
נושא השיעור: יום מרוכז סוציולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית