המרחב הכיתתי של כיתה י"א 1

שיעורי בית עבור י"א 1

כימיה - פלוטקין אורלי - 04/10/2018
נושא השיעור: קשרים בין מולקולריים וטמפרטורת הרתיחה
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - אידלסון גולדנברג מירב - 04/10/2018
נושא השיעור: זאנרים - מלודרמה - המלודרמה בסרט האילם, מאפיינים. צפייה בסרט אורות הכרך.
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: קשרים בין מולקולריים
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - קריף שלמה (מומי) - 03/10/2018
נושא השיעור: הכנה למיני גמר
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: קשרים בין מולקולריים
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: קשרים בין מולקולריים
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: קשרים בין מולקולריים
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - פלוטקין אורלי - 03/10/2018
נושא השיעור: קשרים בין מולקולריים
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - קריף שלמה (מומי) - 03/10/2018
נושא השיעור: הכנה למיני גמר
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 5 יחל - הרשפי סו - 03/10/2018
נושא השיעור: לימודים
ש.ב.: אין שעורי בית