המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

חינוך גופני - נריסנה לימור - 07/10/2018
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: writing
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - נריסנה לימור - 07/10/2018
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 07/10/2018
נושא השיעור: סוגי מדינות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: writing
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: writing
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - נריסנה לימור - 07/10/2018
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: writing
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית