המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

מדעי החברה - לילך גינת - 11/02/2019
נושא השיעור: עמדות
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 11/02/2019
נושא השיעור: השלמת הדוח ניסוי רמה 2-חלקי חלב טרי או חמוץ
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 11/02/2019
נושא השיעור: שעשועון סרטים
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - דוד בן חמו - 11/02/2019
נושא השיעור: תנועה הרמונית - פונקציית מקום זמן
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 10/02/2019
נושא השיעור: בגרות היסטוריה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 10/02/2019
נושא השיעור: בגרות בהיסטוריה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 07/02/2019
נושא השיעור: The wave
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - דודו נתן משה - 07/02/2019
נושא השיעור: LITERATURE
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - אורית קחוון - 05/02/2019
נושא השיעור: יחס שטח פנים לנפח
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 05/02/2019
נושא השיעור: הרשות המבצעת
ש.ב.: אין שעורי בית