המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

אזרחות - טליה עדי - 25/11/2018
נושא השיעור: בוחן עקרונות הדמוקרטיה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 25/11/2018
נושא השיעור: בוחן עקרונות הדמוקרטיה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 21/11/2018
נושא השיעור: זכויות אדם ואזרח
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 21/11/2018
נושא השיעור: תחביר מושא ותיאור
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 21/11/2018
נושא השיעור: תחביר - משלימי פועל
ש.ב.: לסיים את המשימות בלשון לתיכון - תיאור ומושא.
אנגלית - סו הרשפי - 21/11/2018
נושא השיעור: Vocabulary test 1
ש.ב.: Vocabulary 2
אנגלית - דודו נתן משה - 21/11/2018
נושא השיעור: the road not taken
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 21/11/2018
נושא השיעור: תרגול מסכם
ש.ב.: הכנה לבוחן : מספר אבוגדרו מול מסה של מולקולה אחת מספר מולקולות במדגם מסה מולרית, מסה של מדגם, מספר מולים ריכוז התמיסה, נפח התמיסה מול כי גורם מקשר בין המסות לבין התמיסות
אזרחות - טליה עדי - 21/11/2018
נושא השיעור: זכויות אדם ואזרח
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 21/11/2018
נושא השיעור: זכויות אדם ואזרח
ש.ב.: אין שעורי בית