המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

מדעי החברה - גינת לילך - 12/06/2018
נושא השיעור: תגבור יא
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 11/06/2018
נושא השיעור: תגבור יב
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 11/06/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת ביולוגיה - אופיר סיגל - 03/06/2018
נושא השיעור: מתכונת בהיסטוריה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 03/06/2018
נושא השיעור: תגבורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת מחול - בלוך אלה - 31/05/2018
נושא השיעור: מוסיקה
ש.ב.: אין שעורי בית