המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

הודעות

עמודים

שיעורי בית עבור י"א 2

מדעי החברה - לילך גינת - 14/06/2017
נושא השיעור: יום חופשי לפני בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 14/06/2017
נושא השיעור: יום חופשי לפני בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 13/06/2017
נושא השיעור: no class
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 13/06/2017
נושא השיעור: חזרה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 13/06/2017
נושא השיעור: תרגול לקראת בגרות מועד ב
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 11/06/2017
נושא השיעור: אחרי הבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 11/06/2017
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 08/06/2017
נושא השיעור: יום מרוכז יב
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 08/06/2017
נושא השיעור: אחרי הבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 07/06/2017
נושא השיעור: no class
ש.ב.: אין שעורי בית