המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

אנגלית - דודו נתן משה - 12/05/2019
נושא השיעור: מתכונת לשון
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 11/04/2019
נושא השיעור: מסע לפולין
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 10/04/2019
נושא השיעור: פולין
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 08/04/2019
נושא השיעור: כתיבת דוח מעבדה בישול מולקולרי
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 08/04/2019
נושא השיעור: סיום עבודה להגשה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 04/04/2019
נושא השיעור: הכנה לפולין
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - דודו נתן משה - 04/04/2019
נושא השיעור: מתכונת
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - אורלי פלוטקין - 04/04/2019
נושא השיעור: חופש מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 03/04/2019
נושא השיעור: חזרה לקראת המבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 03/04/2019
נושא השיעור: The wave
ש.ב.: אין שעורי בית