המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

הודעות

עמודים

שיעורי בית עבור י"א 2

מגמת פיסיקה - דוד בן חמו - 07/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות בפיזיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת גיאוגרפיה - יעל זלצר - 07/06/2017
נושא השיעור: מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גילה רז - 07/06/2017
נושא השיעור: finished bagrut
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 07/06/2017
נושא השיעור: פסיכולוגיה התפתחותית- חזרה
ש.ב.: אין שעורי בית