המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - זלצר יעל - 03/10/2018
נושא השיעור: אנסין
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: למידה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - זלצר יעל - 03/10/2018
נושא השיעור: אנסין
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: למידה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - זלצר יעל - 03/10/2018
נושא השיעור: אנסין
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - נתן משה דודו - 03/10/2018
נושא השיעור: basic understanding
ש.ב.: אין שעורי בית