המרחב הכיתתי של כיתה י"א 2

שיעורי בית עבור י"א 2

מגמת מחול - בלוך אלה - 31/05/2018
נושא השיעור: מוסיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 30/05/2018
נושא השיעור: יום חופשי לפני בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 29/05/2018
נושא השיעור: יום מרוכז סוציולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 29/05/2018
נושא השיעור: מועדי ב מבלני כושר
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 28/05/2018
נושא השיעור: יום מרוכז\ סוציולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת פיסיקה - בן חמו דוד - 28/05/2018
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת ביולוגיה - אופיר סיגל - 28/05/2018
נושא השיעור: תקופת מתכונות ובגרויות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - אסא גלי - 27/05/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 27/05/2018
נושא השיעור: תגבורים
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 27/05/2018
נושא השיעור: מילוי מקום מיצב כיתה ח
ש.ב.: אין שעורי בית