המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 1

הודעות

עמודים

שיעורי בית עבור י"ב 1

מתמטיקה - דוד בן חמו - 13/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד בן חמו - 12/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד בן חמו - 12/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד בן חמו - 08/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד בן חמו - 08/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת גיאוגרפיה - יעל זלצר - 17/05/2017
נושא השיעור: מענה על שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית