המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 1

שיעורי בית עבור י"ב 1

תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 11/02/2019
נושא השיעור: עבודה על הפרויקטים
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - דוד בן חמו - 11/02/2019
נושא השיעור: כאמ מושרה על מוט
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 11/02/2019
נושא השיעור: הסיבות להיווצרות דפוסי משפחה שונים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלי אסא - 10/02/2019
נושא השיעור: oral exam
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 07/02/2019
נושא השיעור: פעילות חופשית
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 06/02/2019
נושא השיעור: בוחן 2 והכנה לוחמה פסיכולוגית
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 06/02/2019
נושא השיעור: בוחן על הרומן
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 05/02/2019
נושא השיעור: משפחה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 05/02/2019
נושא השיעור: מטלת ביצוע
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 05/02/2019
נושא השיעור: סיכום הספר
ש.ב.: אין שעורי בית