המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 1

שיעורי בית עבור י"ב 1

אנגלית - רבין גלן היידי - 12/06/2018
נושא השיעור: Bagrut
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 06/06/2018
נושא השיעור: סיום מטלה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 05/06/2018
נושא השיעור: מילוי מקום
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רז גילה - 29/05/2018
נושא השיעור: bagrut finished
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רז גילה - 28/05/2018
נושא השיעור: bagrut finished
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - בראונשטיין דיתה - 28/05/2018
נושא השיעור: אחרי הבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 28/05/2018
נושא השיעור: bagrut
ש.ב.: אין שעורי בית