המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 1

שיעורי בית עבור י"ב 1

מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 03/10/2018
נושא השיעור: קבוצה
ש.ב.: אין