המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 1

שיעורי בית עבור י"ב 1

תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 11/04/2019
נושא השיעור: מסע לפולין
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 10/04/2019
נושא השיעור: פולין
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 08/04/2019
נושא השיעור: מתכונת במתמטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 07/04/2019
נושא השיעור: מטלת ביצוע
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 04/04/2019
נושא השיעור: מילון מושגים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 04/04/2019
נושא השיעור: לקחים מהמחבנים
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 04/04/2019
נושא השיעור: מבחן - מסכמת
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 03/04/2019
נושא השיעור: רק על עצמי
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - אביטל מונטג - 01/04/2019
נושא השיעור: שיעור חזרה למתכונת
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 31/03/2019
נושא השיעור: מטלת ביצוע
ש.ב.: אין שעורי בית