המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 1

שיעורי בית עבור י"ב 1

תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 21/11/2018
נושא השיעור: פתרון הבחינה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 21/11/2018
נושא השיעור: מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 21/11/2018
נושא השיעור: Practice module g p 17-21
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 21/11/2018
נושא השיעור: הצהרה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 21/11/2018
נושא השיעור: זכויות טבעיות
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 21/11/2018
נושא השיעור: בוחן עקרונות הדמוקרטיה
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 21/11/2018
נושא השיעור: פתרון הבחינה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 21/11/2018
נושא השיעור: מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 21/11/2018
נושא השיעור: Practice module g p 17-21
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 21/11/2018
נושא השיעור: פתרון הבחינה
ש.ב.: אין שעורי בית