המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

הודעות

עמודים

שיעורי בית עבור י"ב 2

מדעי החברה - לילך גינת - 14/06/2017
נושא השיעור: יום חופשי לפני בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 12/06/2017
נושא השיעור: מתכונת יא
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 08/06/2017
נושא השיעור: עבודות חקר
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 08/06/2017
נושא השיעור: עבודות חקר
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דוד בן חמו - 08/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 08/06/2017
נושא השיעור: עבודות חקר
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 07/06/2017
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 07/06/2017
נושא השיעור: שיוניי מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת גיאוגרפיה - יעל זלצר - 07/06/2017
נושא השיעור: מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת פיסיקה - דוד בן חמו - 07/06/2017
נושא השיעור: הכנה לבגרות בפיזיקה
ש.ב.: אין שעורי בית