המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

מגמת כימיה - קנטור כרמית - 12/06/2018
נושא השיעור: סיום ההוראה ביב
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת פיסיקה - בן חמו דוד - 07/06/2018
נושא השיעור: מסכמת פיזיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 07/06/2018
נושא השיעור: מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 05/06/2018
נושא השיעור: תגבורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - טורי נדב - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - טורי נדב - 03/06/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - טורי נדב - 31/05/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת פיסיקה - בן חמו דוד - 31/05/2018
נושא השיעור: הכנה לבגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 31/05/2018
נושא השיעור: מתכונות/בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - טורי נדב - 31/05/2018
נושא השיעור: בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית