המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

תקשורת - מירב אידלסון גולדנברג - 11/04/2019
נושא השיעור: מסע לפולין
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - כרמית קנטור - 11/04/2019
נושא השיעור: השתלמות כימיה במפעל טבע
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 10/04/2019
נושא השיעור: פולין
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 08/04/2019
נושא השיעור: עבודות חקר
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - כרמית קנטור - 08/04/2019
נושא השיעור: שמירה במתכונת מתמטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 07/04/2019
נושא השיעור: קהלת
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 07/04/2019
נושא השיעור: Reflection
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - יעל זלצר - 04/04/2019
נושא השיעור: מבחן - מסכמת
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 03/04/2019
נושא השיעור: סיום איוב
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 03/04/2019
נושא השיעור: פרויקטים
ש.ב.: אין שעורי בית