המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

חנג מגמה - קליין חן - 08/10/2018
נושא השיעור: בניית מפעל ספורט
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 08/10/2018
נושא השיעור: בניית מפעל ספורט
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית
חנג מגמה - קליין חן - 03/10/2018
נושא השיעור: מבחן יחידה 1 - יחידה מוטורית
ש.ב.: אין שעורי בית