המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

תנך - בלהה דויטש - 21/11/2018
נושא השיעור: מבוא לספר מלכים
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 21/11/2018
נושא השיעור: פתרון הבחינה
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - סיגל אופיר - 21/11/2018
נושא השיעור: סיום נשימה תאית: תסיסה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 21/11/2018
נושא השיעור: מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - סו הרשפי - 21/11/2018
נושא השיעור: Practice module g p 17-21
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 21/11/2018
נושא השיעור: מבוא לספר מלכים
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 21/11/2018
נושא השיעור: מבוא לספר מלכים
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 21/11/2018
נושא השיעור: מבוא לספר מלכים
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 21/11/2018
נושא השיעור: מבוא לספר מלכים
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 21/11/2018
נושא השיעור: פתרון הבחינה
ש.ב.: אין שעורי בית