המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

מתמטיקה 3 יחל - בראונשטיין דיתה - 03/09/2018
נושא השיעור: מציאת משוואת ישר עפי שיפוע ונקודה. תרגול עמ 20-21 תרגילים 2 א,ב,ד, 4,6,7,10,12
ש.ב.: לסיים עבודת כתה
מתמטיקה 3 יחל - בראונשטיין דיתה - 03/09/2018
נושא השיעור: הצגת מבנה שאלון 803, נושאי הלמידה ודרכי הערכה. תזכורת משוואת ישר ונק חיתוך עם הצירים
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - אופיר סיגל - 03/09/2018
נושא השיעור: חזרה על החומר של קרום התא
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - אסא גלי - 02/09/2018
נושא השיעור: תחילת שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - דויטש בלהה - 02/09/2018
נושא השיעור: דיתה שינתה מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - דויטש בלהה - 02/09/2018
נושא השיעור: פתיחה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 5 יחל - הרשפי סו - 02/09/2018
נושא השיעור: יום הראשון לשנת הלימודים
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - עדי טליה - 02/09/2018
נושא השיעור: פתיחת שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 3,4 יחל - אסא גלי - 02/09/2018
נושא השיעור: תחילת שנה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - דויטש בלהה - 02/09/2018
נושא השיעור: דיתה שינתה מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית