המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

הודעות

עמודים

שיעורי בית עבור י"ב 2

אנגלית - גילה רז - 07/06/2017
נושא השיעור: finished bagrut
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - נתן פוקס - 17/05/2017
נושא השיעור: no class
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - טליה עדי - 17/05/2017
נושא השיעור: סיום לימודים
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 17/05/2017
נושא השיעור: מרוכז
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת גיאוגרפיה - יעל זלצר - 17/05/2017
נושא השיעור: מענה על שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית