המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

מתמטיקה - לירון איתן - 25/10/2018
נושא השיעור: גאומטריה אנליטית- משיק למעגל
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 25/10/2018
נושא השיעור: מדידת 1000 מ + טאצדאון
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - קנטור כרמית - 25/10/2018
נושא השיעור: פתיחה- הגדרת אנטרופיה
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - זלצר יעל - 25/10/2018
נושא השיעור: מבחן
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - דויטש בלהה - 24/10/2018
נושא השיעור: פרק יח יחידה שניה
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - קריף שלמה (מומי) - 24/10/2018
נושא השיעור: צפיה זמנים מודרניים
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - אופיר סיגל - 24/10/2018
נושא השיעור: מוטציות והקוד הגנטי
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - בן חמו דוד - 24/10/2018
נושא השיעור: חוקי קירכהוף
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 24/10/2018
נושא השיעור: גישות בסוציולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - הרשפי סו - 24/10/2018
נושא השיעור: Vocabulary 2
ש.ב.: אין שעורי בית