המרחב הכיתתי של כיתה י"ב 2

שיעורי בית עבור י"ב 2

פיסיקה - דוד בן חמו - 05/02/2019
נושא השיעור: התאמת תוצאות ניסוי לפונקציה ריבועית
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 05/02/2019
נושא השיעור: משפחה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - בלהה דויטש - 05/02/2019
נושא השיעור: מפלת סנחריב+עבודה על פרק יח
ש.ב.: ניתנה עבודה על פרק יח בחירה 3 שאלות מתוך 5
ביולוגיה - סיגל אופיר - 04/02/2019
נושא השיעור: כלים למדידת גידול חיידקים
ש.ב.: אין שעורי בית
פיסיקה - דוד בן חמו - 04/02/2019
נושא השיעור: כוח מושרה
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 04/02/2019
נושא השיעור: גישת הקונפליקט בחקר המשפחה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - איתן לירון - 04/02/2019
נושא השיעור: גיאומטריה אנליטית שיעור אחרון
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - אביטל מונטג - 04/02/2019
נושא השיעור: סדרות- איברים חיוביים/שליליים וסדרות הנתונות בנוסחאות
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - אורית ויין - 04/02/2019
נושא השיעור: סיום הספר
ש.ב.: אין שעורי בית
ביולוגיה - סיגל אופיר - 30/01/2019
נושא השיעור: חלוקת תעודות ויום המופ
ש.ב.: אין שעורי בית