המרחב הכיתתי של כיתה י' 1

שיעורי בית עבור י' 1

אנגלית 4,5 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: lemon brown
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - קליין חן - 07/10/2018
נושא השיעור: מדידת 1000 מס 1
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 07/10/2018
נושא השיעור: ריצת 1400 מ +טורניר טאצ דאון בחוץ
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 4,5 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: lemon brown
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - קליין חן - 07/10/2018
נושא השיעור: מדידת 1000 מס 1
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 4,5 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: lemon brown
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - קליין חן - 07/10/2018
נושא השיעור: מדידת 1000 מס 1
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית 4,5 יחל - נתן משה דודו - 07/10/2018
נושא השיעור: lemon brown
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 04/10/2018
נושא השיעור: אישיות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה 3 יחל - קריף שלמה (מומי) - 03/10/2018
נושא השיעור: סדר פעולות
ש.ב.: אין שעורי בית