המרחב הכיתתי של כיתה י' 1

שיעורי בית עבור י' 1

תנך - גליה לוי - 25/11/2018
נושא השיעור: שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן קליין - 25/11/2018
נושא השיעור: מדידת 60 מ משוכות על דשא
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - גליה לוי - 25/11/2018
נושא השיעור: שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - גליה לוי - 25/11/2018
נושא השיעור: שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - גליה לוי - 25/11/2018
נושא השיעור: שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - גליה לוי - 25/11/2018
נושא השיעור: שאלות בגרות
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן קליין - 25/11/2018
נושא השיעור: מדידת 60 מ משוכות על דשא
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - שלמה (מומי) קריף - 22/11/2018
נושא השיעור: הסבר על ההתאמות-שרון מעיין
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - לילך גינת - 22/11/2018
נושא השיעור: כתיבת טיעון
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - לילך גינת - 22/11/2018
נושא השיעור: מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית