המרחב הכיתתי של כיתה י' 1

שיעורי בית עבור י' 1

לשון והבעה - לילך גינת - 14/06/2017
נושא השיעור: חזרה לבגרות במוטב
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 13/06/2017
נושא השיעור: no class
ש.ב.: אין שעורי בית
השכלה כללית ספרות - רז לחוביצר - 13/06/2017
נושא השיעור: הכנה לגדנע
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 11/06/2017
נושא השיעור: lecture
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 11/06/2017
נושא השיעור: תגבור מתמטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - רז לחוביצר - 11/06/2017
נושא השיעור: חינוך
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - רז לחוביצר - 11/06/2017
נושא השיעור: אזרחות
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 11/06/2017
נושא השיעור: תגבור מתמטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - לילך גינת - 08/06/2017
נושא השיעור: יום מרוכז יב
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 08/06/2017
נושא השיעור: ספרות
ש.ב.: אין שעורי בית