המרחב הכיתתי של כיתה י' 1

שיעורי בית עבור י' 1

השכלה כללית ביולוגיה - לחוביצר זהבה - 03/06/2018
נושא השיעור: עפיפונים מעזה
ש.ב.: אין שעורי בית
השכלה כללית ביולוגיה - לחוביצר זהבה - 03/06/2018
נושא השיעור: עפיפונים מעזה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - גינת לילך - 03/06/2018
נושא השיעור: תגבורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 31/05/2018
נושא השיעור: הועבר לשעת 0
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 31/05/2018
נושא השיעור: מבנה גיאומטרי
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 31/05/2018
נושא השיעור: Practice speaking
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - גינת לילך - 30/05/2018
נושא השיעור: כתיבה ממזגת
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 29/05/2018
נושא השיעור: טבלה מסכמת סוגי שריג
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת ביולוגיה - קחוון אורית - 29/05/2018
נושא השיעור: מערכת ההגנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - קחוון אורית - 29/05/2018
נושא השיעור: שינוי מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית