המרחב הכיתתי של כיתה י' 1

שיעורי בית עבור י' 1

חינוך גופני - גלעד אשור - 08/06/2017
נושא השיעור: בסקי
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 08/06/2017
נושא השיעור: תרגול, דף עבודה מספר 3-4
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - רז לחוביצר - 08/06/2017
נושא השיעור: אזרחות
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 08/06/2017
נושא השיעור: ספרות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 07/06/2017
נושא השיעור: lecture
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - לילך גינת - 07/06/2017
נושא השיעור: סיור לימודי
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - רז לחוביצר - 07/06/2017
נושא השיעור: חינוך
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 07/06/2017
נושא השיעור: ספרות
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 07/06/2017
נושא השיעור: lecture
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - לילך גינת - 07/06/2017
נושא השיעור: סיור לימודי
ש.ב.: אין שעורי בית