המרחב הכיתתי של כיתה י' 1

שיעורי בית עבור י' 1

מתמטיקה - כרמית קנטור - 09/01/2019
נושא השיעור: פתרון מבחן- חלק אלגברה; נק מפגש הגבהים במשולש
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך לבריאות - דור אליהו - 07/01/2019
נושא השיעור: תזונה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך לבריאות - דור אליהו - 07/01/2019
נושא השיעור: תזונה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך לבריאות - דור אליהו - 06/01/2019
נושא השיעור: תזונה
ש.ב.: אין שעורי בית
תנך - גליה לוי - 06/01/2019
נושא השיעור: בוחן מילים קשות
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן קליין - 06/01/2019
נושא השיעור: הדגמת שעור קארטה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - דודו נתן משה - 24/12/2018
נושא השיעור: UNIT 2 VOCABULARY AND UNSEEN
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - לימור נריסנה - 23/12/2018
נושא השיעור: כושר גופני
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן קליין - 23/12/2018
נושא השיעור: שעור עם גלעד
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן קליין - 23/12/2018
נושא השיעור: שעור עם גלעד
ש.ב.: אין שעורי בית