המרחב הכיתתי של כיתה י' 2

שיעורי בית עבור י' 2

מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 19/03/2019
נושא השיעור: אירועי פורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 19/03/2019
נושא השיעור: אירועי פורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 19/03/2019
נושא השיעור: אירועי פורים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - שלמה (מומי) קריף - 19/03/2019
נושא השיעור: פורים
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - פלורה פז - 03/03/2019
נושא השיעור: ways to go
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 03/03/2019
נושא השיעור: Vocabulary test
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך תעבורתי - גלעד אשור - 28/02/2019
נושא השיעור: שיחה על מבצע אנטבה
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - עמית רוזנשטיין - 28/02/2019
נושא השיעור: תחביר - תיאור
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך תעבורתי - גלעד אשור - 28/02/2019
נושא השיעור: שיחה על מבצע אנטבה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - דיתה בראונשטיין - 27/02/2019
נושא השיעור: גדנע
ש.ב.: אין שעורי בית