המרחב הכיתתי של כיתה י' 2

שיעורי בית עבור י' 2

לשון והבעה - לילך גינת - 14/06/2017
נושא השיעור: חזרה לבגרות במוטב
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 13/06/2017
נושא השיעור: no class
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - לילך גינת - 12/06/2017
נושא השיעור: מתכונת יא
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת ביולוגיה - סיגל אופיר - 12/06/2017
נושא השיעור: זיהוי פלילי
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 11/06/2017
נושא השיעור: lecture
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת ביולוגיה - סיגל אופיר - 11/06/2017
נושא השיעור: זיהוי פלילי טביעות אצבעות
ש.ב.: אין שעורי בית
ספרות - רז לחוביצר - 11/06/2017
נושא השיעור: תגבור מתמטיקה
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 08/06/2017
נושא השיעור: תרגול, דף עבודה מספר 3-4
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - גלעד אשור - 08/06/2017
נושא השיעור: בסקי
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - לילך גינת - 08/06/2017
נושא השיעור: יום מרוכז יב
ש.ב.: אין שעורי בית