המרחב הכיתתי של כיתה י' 2

שיעורי בית עבור י' 2

אנגלית - רבין גלן היידי - 17/06/2018
נושא השיעור: No class
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 11/06/2018
נושא השיעור: Speaking
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 07/06/2018
נושא השיעור: Show
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 07/06/2018
נושא השיעור: מחלה
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 03/06/2018
נושא השיעור: Speaking
ש.ב.: אין שעורי בית
השכלה כללית ביולוגיה - לחוביצר זהבה - 03/06/2018
נושא השיעור: עפיפונים מעזה
ש.ב.: אין שעורי בית
השכלה כללית ביולוגיה - אופיר סיגל - 03/06/2018
נושא השיעור: מיקרואורגניזמים
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת גיאוגרפיה - זלצר יעל - 30/05/2018
נושא השיעור: הערכה חלופית
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת מדעי היברה - גינת לילך - 29/05/2018
נושא השיעור: יום מרוכז סוציולוגיה
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - חן מור - 29/05/2018
נושא השיעור: כדורשת
ש.ב.: אין שעורי בית