המרחב הכיתתי של כיתה י' 2

שיעורי בית עבור י' 2

מתמטיקה - מונטג אביטל - 25/10/2018
נושא השיעור: משוואת משיק עם פרמטרים
ש.ב.: אין שעורי בית
מדעי החברה - גינת לילך - 25/10/2018
נושא השיעור: צפייה בסרט
ש.ב.: אין שעורי בית
תקשורת - קריף שלמה (מומי) - 25/10/2018
נושא השיעור: צפיה בסרט הסנדק
ש.ב.: אין שעורי בית
גיאוגרפיה - זלצר יעל - 25/10/2018
נושא השיעור: אטלס
ש.ב.: אין שעורי בית
כימיה - קנטור כרמית - 25/10/2018
נושא השיעור: כללים לאיזון תגובות; אלקטרוליזה של נחושת כלורית ושל אבץ ברומי
ש.ב.: להגשה אנסין קרח יבש
חינוך - עדי טליה - 24/10/2018
נושא השיעור: השתלמות
ש.ב.: אין שעורי בית
תאטרון - דובקובסקי מעין - 24/10/2018
נושא השיעור: פעולה דרמטית
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון - רוזנשטיין עמית - 24/10/2018
נושא השיעור: בוחן בתחביר + נשוא מורחב
ש.ב.: לסיים את התרגיל בחוברת עמ 120
אנגלית - רבין גלן היידי - 24/10/2018
נושא השיעור: No class
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - קריף שלמה (מומי) - 24/10/2018
נושא השיעור: טבלת שכיחויות עם נעלם
ש.ב.: אין שעורי בית