המרחב הכיתתי של כיתה י' 2

שיעורי בית עבור י' 2

ספרות - רז לחוביצר - 08/06/2017
נושא השיעור: ספרות
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 08/06/2017
נושא השיעור: תרגול, דף עבודה מספר 3-4
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 08/06/2017
נושא השיעור: תרגול, דף עבודה מספר 3-4
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 07/06/2017
נושא השיעור: lecture
ש.ב.: אין שעורי בית
לשון והבעה - לילך גינת - 07/06/2017
נושא השיעור: סיור לימודי
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 22/05/2017
נושא השיעור: תרגול
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת תקשורת - שלמה (מומי) קריף - 22/05/2017
נושא השיעור: פוקוס אוטומטי
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - מעיין זינגר - 22/05/2017
נושא השיעור: תרגול
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - גלן היידי רבין - 21/05/2017
נושא השיעור: exam
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - נתן פוקס - 21/05/2017
נושא השיעור: Exam
ש.ב.: אין שעורי בית