המרחב הכיתתי של כיתה י' 2

שיעורי בית עבור י' 2

מגמת פיסיקה - בן חמו דוד - 29/05/2018
נושא השיעור: תנועה מעגלית
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך גופני - אשור גלעד - 29/05/2018
נושא השיעור: טורניר כדורעף
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת כימיה - קנטור כרמית - 29/05/2018
נושא השיעור: טבלה מסכמת סוגי שריג
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת ביולוגיה - קחוון אורית - 29/05/2018
נושא השיעור: מערכת ההגנה
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - קחוון אורית - 29/05/2018
נושא השיעור: שינוי מערכת
ש.ב.: אין שעורי בית
אזרחות - קחוון אורית - 29/05/2018
נושא השיעור: מיעוטים
ש.ב.: אין שעורי בית
מתמטיקה - אבקסיס רוית - 28/05/2018
נושא השיעור: מעבר על המתכונת
ש.ב.: אין שעורי בית
אנגלית - רבין גלן היידי - 28/05/2018
נושא השיעור: Exam
ש.ב.: אין שעורי בית
מגמת פיסיקה - בן חמו דוד - 28/05/2018
נושא השיעור: תנועה מעגלית
ש.ב.: אין שעורי בית
חינוך - קחוון אורית - 28/05/2018
נושא השיעור: אקטואליה
ש.ב.: אין שעורי בית