תקנון בית הספר

בית הספר הוא מסגרת חברתית שתכליתה ומטרתה ללמד, לתרגל ולהכין את התלמידים לחיים במסגרות השונות, כך שחייהם יהיו מאושרים, מעניינים ומסופקים.

אנו מעוניינים שתראו את בית הספר כמסגרת חברתית ולימודית, אשר עוזרת לך לבנות את עצמך, את אישיותך ואת עתידך.

אנו מצפים שתקבל ותכבד את חוקי ונהלי בית הספר ותנהג על פיהם. שתכיר בסמכותם של המורים לניהול השיעור וניהול בית הספר. וכי תשקיע מאמצים בלמידת הנושאים השונים, הן בכיתה והן במסגרת שיעורי הבית.

רכישת ידע והשכלה הם מהתחומים היסודיים בהם עוסק בית הספר. אנו מצפים שתתייחס אל לימוד המקצועות השונים ברצינות (גם אל אלה שאינם מעניינים אותך), וכי תעשה כמיטב יכולתך ללמוד את נושאי השיעור.

בתחום החברתי אנו מצפים שתנהג בכבוד ובנימוס כלפי הזולת, שתלמד לעבוד ולשתף פעולה עם חבריך בקבוצה. אנו מעריכים מאוד אנשים אשר עוזרים לחבריהם ותורמים מזמנם ומרצם למען הכלל.

תמצית התקנון :

  1. "ואהבת לרעך כמוך". מקרים של אי-הבנות, אי-הסכמות וחילוקי דעות יש לפתור בדרכים לא אלימות.
  2. הציוד בבית הספר הוא רכוש ציבורי. יש לשמור עליו ולעשות כל מאמץ שלא יושחת או יפגע.
  3. רכושם של תלמידים אחרים או של המורים הוא רכוש פרטי שלהם, ואין לעשות בו שימוש ללא רשות ואישור הבעלים.
  4. חובה להיות נוכח בכל ימי הלימודים והפעילות החברתית.
  5. חובה להגיע בזמן לשיעור.
  6. יש לאפשר למורה לנהל את מהלך השיעור כפי שהוא מוצא לנכון.
  7. יש לשמור על ניקיון הכיתה וביה"ס.
  8. ההגעה לביה"ס תעשה בהופעה מסודרת ומכבדת כפי שמופרט בתקנון.

קובץ: