אישור יציאה לפעילות העשרה לימודית לכיתות ט' – יום המדע