המחזת "הקמצן" כפרויקט סיום שכבת ט

השבוע שכבת ט' הציגו את "הקמצן" של מולייר בקפטריה, כחלק מהערכה חלופית במסגרת שיעורי ספרות עם אורית ויין. 

לפניכם מספר תמונות: