הסעות לטיול השנתי - חטיבת ביניים

זמני איסוף לטיול חטיבת הביניים:

  • פארן 5:45
  • צוקים 6:00 
  • צופר 6:00
  • ספיר 6:10
  • עין יהב 6:20
  • חצבה 6:15
  • עין חצבה 6:45
  • עיר אובות 6:40
  • עידן 6:45

אוטובוס 1- עין יהב (שכבות ז'+ח') 6:20 
אוטובוס 2- ספיר 6:10, עין יהב (שכבה ט') 6:20, עין חצבה 6:45.
אוטובוס 3- חצבה 6:15 
אוטובוס 4- פארן 5:45, צוקים 6:00 
אוטובוס 5- צופר 6:00, עיר אובות 6:40, עידן 6:45