הסעות לטיול השנתי - שכבת י"ב

זמני הסעות לטיול השנתי - שכבת י"ב

עידן 5:00

עין חצבה 4:55

חצבה 5:10

עין יהב 5:25

ספיר 5:35

צופר 5:45

צוקים 5:55

פארן 6:05