הסעות לטיול שנתי - שכבת י'

הסעות שכבת י' :

  • פארן 5:15 (אוטובוס 1)
  • צוקים 5:25 (אוטובוס 1)
  • צופר 5:35 (אוטובוס 1)
  • ספיר 5:15 (אוטובוס 2)
  • עין יהב 5:25 (אוטובוס 2)
  • חצבה 6:15 (אוטובוס 2)
  • עין חצבה 6:20 (אוטובוס 2)
  • עידן 5:55 (אוטובוס 1)