זמני הסעות לתגבורים

זמני הסעות לימים א' - ד':

ציר צפוני:                                        ציר דרומי:

עידן 7:15                                      פארן 7:20  

חצבה 7:20                                    צוקים 7:30

עין יהב 7:55                                  צופר 7:45