יום הניקיון הבינלאומי - תלמידי כיתות ז

השבוע ציינו בבית הספר היסודי את יום הניקיון הבינלאומי. נערכו פעילויות שונות שמטרתן להבין יותר ולהעלות למודעות את ערך המחזור והניקיון בעולם. 

תלמידי שכבת ז' עזרו לתפעל את התחנות השונות ולשמור על הסדר. הם עשו זאת ברצינות ובאחריות. כל הכבוד! 

לפניכם התמונות