ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 11.6. - 15.6

שעות

א – 11/6

ב-12/6

יב – בגרות פיסיקה

ג – 13/6

יב – בגרות מעבדה פיסיקה

יב – פרויקט גמר בתקשורת

ד – 14/6

ה – 15/6

יא – בגרות היסטוריה

ו – 16/6

0

 

 

יא- ג"ג הצגת פרויקטים

 

 

 

1

יא – פסיכולוגיה/חנ"ג

היסטוריה – למי שפנוי

יב- תנ"ך

יא – מתכונת פסיכולוגיה/חנ"ג/תקשורת

יב – מתכונת ג"ג

יא- ג"ג הצגת פרויקטים – השאר תרגול היסטוריה/לשון

יא 2 – לשון/יא1 היסטוריה

יב – תנ"ך (למי שפנוי)

יא – היסטוריה(למעונינים)

יב – תנ"ך

יב – מתכונת תנ"ך

 

2

יא – פסיכולוגיה/חנ"ג

היסטוריה – למי שפנוי

יב- תנ"ך

יא – מתכונת פסיכולוגיה/חנ"ג/תקשורת

יב – מתכונת ג"ג

יא 2 – לשון/יא1 היסטוריה

יב – תנ"ך (למי שפנוי)

יא – היסטוריה(למעונינים)

יב – תנ"ך

יב – מתכונת תנ"ך

 

3

יא – פסיכולוגיה/חנ"ג

היסטוריה – למי שפנוי

יב- תנ"ך

יא – מתכונת פסיכולוגיה/חנ"ג/תקשורת

יב – מתכונת ג"ג

יא 2 – לשון/יא'1 היסטוריה

יב – תנ"ך (למי שפנוי)

יא – היסטוריה(למעונינים)

יב – תנ"ך

יב – מתכונת תנ"ך

 

4

יא – פסיכולוגיה/חנ"ג

היסטוריה – למי שפנוי

יב – ג"ג

יא – מתכונת פסיכולוגיה/חנ"ג/תקשורת

יב – מתכונת ג"ג

יא 2 – לשון/יא'1 היסטוריה

יב – תנ"ך (למי שפנוי)

יא – היסטוריה(למעונינים)

יב – תנ"ך

יב – מתכונת תנ"ך

 

5

יא – פסיכולוגיה/חנ"ג

היסטוריה – למי שפנוי

יב – ג"ג

מחול

יא-מדה"ח/חנ"ג/תקשורת

יא – היסטוריה(למעונינים)

יב – תנ"ך

יב – מתכונת תנ"ך

 

6

יא – מדה"ח / מתימטיקה למי שפנוי

יב – ג"ג

מחול

יא-מדה"ח/חנ"ג/תקשורת

 

 

 

 

 

*מחול יום ב' החל משיעור 5, יום ג' החל משיעור 7

יב' – יום ב' – 5/6 - החל משיעור 4 צילומים לתמונת מחזור.