ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 18.6 - 22.6

שעות

א – 18/6

ב-19/6

יב – בגרות ג"ג/תקשורת

יא-מתכונת חנ"ג/בגרות פסיכולוגיה

ג – 20/6

סיום שנה"ל

ד – 21/6

מסיבת סיום יב'

ה – 22/6

יא2 – בגרות לשון

ן'

0

 

 

 

 

 

 

1

יא2 – מתכונת חוזרת בלשון

מרוכז מדהח

יב – מרוכז ג"ג /תנ"ך למי שפנוי

יב- חזרות לכל מי שפנוי

טקס סיום שנה

יא2 - לשון

יא1 – מתימטיקה 3

 

2

יא2 – מתכונת חוזרת בלשון

מרוכז מדהח

יב – מרוכז ג"ג/ תנ"ך למי שפנוי

יב- חזרות לכל מי שפנוי

שעת מחנך

יב- חזרות לכל מי שפנוי

יא2 – לשון

יא1 – מתימטיקה 3

 

3

יא2 – מתכונת חוזרת בלשון

מרוכז מדהח

יב – מרוכז ג"ג/ תנ"ך למי שפנוי

יב- חזרות לכל מי שפנוי

חלוקת תעודות

יב- חזרות לכל מי שפנוי

יא2 – לשון

יא1 – מתימטיקה 3

 

4

יא2 – מתכונת חוזרת בלשון

מרוכז מדהח

יב – מרוכז ג"ג\ תנ"ך למי שפנוי

 

חלוקת תעודות

יב- חזרות לכל מי שפנוי

יא2 - לשון

 

 

5

יא2 – מתכונת חוזרת בלשון

מרוכז מדהח

יב – מרוכז ג"ג/ תנ"ך למי שפנוי

 

 

 

 

 

6

יב – חזרות עד הלילה