ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 21.5 - 26.5

שעות

א – 21/5

מרוכז מתימטיקה יא-יב למעוניינים

 ב – 22/5

בגרות מתימטיקה

ג – 23/5

 

ד – 24/5

 

ה – 25/5

מתכונת ספרות

 

ו – 26/5

0

 

 

היסטוריה

 

יא2 - אזרחות

 

1

 

 

היסטוריה

תנ"ך

מדה"ח/פיסיקה/ביולוגיה

תקשורת/ג"ג/ מסכמת כמיה

יא2 – אזרחות

פיסיקה/מדה"ח

פיסיקה/מדה"ח

יא1-ספרות

2

 

 

היסטוריה/ג"ג

תנ"ך

מדה"ח/פיסיקה/ביולוגיה

תקשורת/ג"ג/ מסכמת כמיה

יא2 – לשון

פיסיקה/מדה"ח

פיסיקה/מדה"ח

יא1-ספרות

3

 

 

היסטוריה/ג"ג

תנ"ך

מדה"ח/פיסיקה/ביולוגיה

תקשורת/ג"ג/ מסכמת כמיה

יא2 – לשון

פיסיקה/מדה"ח

פיסיקה/מדה"ח

יא1-ספרות

4

 

 

מדה"ח/פיסיקה/ביולוגיה/חנ"ג

כמיה/ג"ג/

אזרחות/ספרות

פיסיקה/מדה"ח

יא2-לשון

ג"ג/חנ"ג

יא1-ספרות

ג"ג/

5

 

 

מדה"ח/פיסיקה/ביולוגיה/חנ"ג

כמיה/ג"ג/

אזרחות/ספרות

פיסיקה/מדה"ח

יא2-לשון

ג"ג/חנ"ג

ג"ג/

6

 

 

מדה"ח/פיסיקה/ביולוגיה/

חנ"ג

כמיה/ג"ג/

אזרחות/ספרות

פיסיקה/מדה"ח

יא2-אזרחות

ג"ג/חנ"ג

ג"ג/

7

 

 

חנ"ג

 

 

יא2-אזרחות