ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 25.6 - 30.6

שעות

א – 25/6

ב-26/6

 

ג – 27/6

 

ד – 28/6

 

ה – 29/6

יב– בגרות תנך

ו – 30/6

0

 

 

 

 

 

 

1

יב1 מתכונת תנך

יא – מתכונת השלמה אנגלית

מחול

יא –חנ"ג

יב תנ"ך

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 3,5

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 5

יא – מתימטיקה 3

מחול

2

יב1 מתכונת תנך

יא – מתכונת השלמה אנגלית

 

מחול

יא –חנג

יב – תנ"ך

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 3,5

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 5

יא – מתימטיקה 3

מחול

3

יב1 מתכונת תנך

מחול

יא –חנג

יב – תנ"ך

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 3,5

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 5

יא – מתימטיקה 3

מחול

4

יב1 מתכונת תנך

מחול

יא –חנג

יב – תנ"ך

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 3,5

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 5

יא – מתימטיקה 3

מחול

5

יב1 מתכונת תנך

מחול            

יב – תנ"ך

 

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 5

יב-תנ"ך

יא – מתימטיקה 5

 

 

6

מחול

 

 

 

 

 

7

מחול

 

 

 

 

 

8

מחול