ימים מרוכזים שכבות י"א - י"ב לשבוע 28.5 - 2.6

שעות

א' 28/5

ב' 29/5

יא2 – בגרות אזרחות

יב' – מתכונת פיסיקה/ג"ג

יב- בגרות פנימית חנ"ג

ג' 30/5 ערב שבועות

ד' 31/5 חג שבועות

ה' 1/6 איסרו חג

ו' 2/6

0

 

 

 

 

 

 

1

יא1 מרוכז היסטוריה

יא2 מרוכז אזרחות

יב – מרוכז ג"ג

יא1 מתכונת היסטוריה

יב 2תנ"ך – לכל מי שפנוי

 

 

 

יא1-ספרות

יא 2-היסטוריה

 

2

יא1 מרוכז היסטוריה

יא2 מרוכז אזרחות

יב – מרוכז ג"ג

יא1 מתכונת היסטוריה

יב 2תנ"ך – לכל מי שפנוי

 

 

 

יא1-ספרות

יא 2-היסטוריה

 

3

יא1 מרוכז היסטוריה

יא2 מרוכז אזרחות

יב – מרוכז ג"ג

יא1 מתכונת היסטוריה

יב 2תנ"ך – לכל מי שפנוי

 

 

 

יא1-ספרות

יא 2-היסטוריה

 

4

יא1 מרוכז היסטוריה

יא2 מרוכז אזרחות

יב – מרוכז ג"ג

יא1 מתכונת היסטוריה

יב 2תנ"ך – לכל מי שפנוי

 

 

 

יא1-ספרות

יא 2-היסטוריה

 

5

 

יב 1 – תנ"ך – עד 16:00 (בתאום עם התלמידם)

 

 

 

 

6